Sprijin de la APIA pentru fermierii din Banat și din întreaga țară!

401

Fermierii din Banat și din toată ţara vor primi din partea APIA, un nou spijin, de această dată pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite. Perioada de depunere a cererilor va fi 21 august – 6 octombrie.

Sprijinul se va da în cadrul PNDR 2014-2020, în cadrul submăsurii 8.1. În prima etapă vor trebui identificate terenurile ce urmează a fi împădurite, astfel că de la APIA se va solicita o Notă de constatare a Ghidului Solicitantului, se va face un Proiect tehnic de împădurire care se va depune la Garda Forestieră cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Scopul acestui sprijin pentru fermieri este de a se scăpa de terenurile virane, agricole sau neagricole, nelucrate, dar şi de crearea de suprafeţe împădurite, care vor ozona oraşele şi aşezările umane şi vor crea aer curat şi respirabil. Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagricole care pot constitui zone de interes ecologic, în înțelesul OUG nr. 3/2015.

b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agricole și neagricole Terenurile

LĂSAȚI UN MESAJ