Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” și Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” au nevoie de manageri. Află mai multe detalii despre concurs

292

Primăria Municpiului Timișoara organizează concurs pentru două posturi de manager-persoană fizică la Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” și Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș”. Tema proiectului este „Eficientizarea activităţii desfăşurate de Spitalul ”, în cadrul căruia se vor acoperi următoarele aspecte: analiza, evaluarea şi eficientizarea serviciilor de sănătate furnizate de spital; analiza, evaluarea şi eficientizarea situaţiei economico – financiare a spitalului, vizând inclusiv achiziţiile publice şi planul de investiţii, analiza, evaluarea şi eficientizarea resurselor umane, inclusiv propunerea structurii organizatorice; planul de management pe perioada mandatului.

Pentru ocuparea funcției, medicii doritori trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Condițiile obligatorii sunt următoarele:
– să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, în specialitatea medicină;
– să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
– să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar;
– să fie absolvent al unui maşterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de manager organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
– pentru spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, candidaţii trebuie să fie cadre universitare sau medici primari şi să fie absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar;
– să aibă o vechime minimă de 5 ani în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei de manager;
– să aibă capacitatea de exerciţiu deplină;
– să fie apt din punct de vedere medical;
– să nu aibă vârsta de pensionare, conform legii;
– să nu fi suferit condamnări penale definitive/să nu fie în curs de urmărire penală;
– să nu fi fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal;
– să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese, aşa cum sunt definite prin art. 180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în data de 24 martie 2017 şi constă în patru etape: selecţia dosarelor depuse de candidaţi, evaluarea proiectelor de management depuse de candidaţi; proba scrisă; susţinerea proiectului de management de către candidaţi şi interviul. Proba scrisă se va desfăşura în data de 22 martie 2017, ora 10:00. Participă la proba scrisă a concursului candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia de dosare şi care au obţinut cel puţin nota 7 la evaluarea proiectelor de management. Informaţiile necesare elaborării proiectelor de management se pot obţine de la Consiliile de Administraţie ale spitalelor.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, bd. C.D. Loga, nr. 1, la registratura instituţiei -camera 12 , parter, până la data de 10 martie 2017. Mai multe informții se găsesc pe siteul www.primariatm.ro

LĂSAȚI UN MESAJ