Serviciul de Probațiune Timiș, protest! Ce probleme sunt în acest domeniu

83

Serviciul de Probațiune Timiș s-a alăturat colegilor din ţară, în cadrul unui protest spontan, cu asigurarea a o treime din activitate. Protestul va continua până la rezolvarea problemelor cu care se confruntă serviciile de probațiune de la nivelul întregii țări.

Serviciul de Probațiune Timiș lucrează în acest moment cu peste 1.600 de persoane condamnate, aflate în libertate, supravegherea lor fiind asigurată de 10 de consilieri de probațiune aflați în activitate (o încărcătură de peste 160 de cazuri de supraveghere/consilier de probațiune, raportat la media europeană de 25 cazuri de supraveghere/consilier de probațiune).

Activitatea de supraveghere a acestor persoane include punerea în executare a unor obligații precum munca în folosul comunității, desfășurarea de programe de reintegrare socială, includerea acestora în cursuri de școlarizare sau calificare profesională, supunerea la măsuri de control, tratament și îngrijire medicală. La aceasta se adaugă activitatea de întocmire a referatelor și rapoartelor de evaluare solicitate de instanțele de judecată și organele judiciare, pe durata procesului penal sau pe durata supravegherii și multe alte activități specifice.

Protestul are menirea să atragă atenția conducerii Ministerului de Justiție asupra volumul ridicat de muncă, generat de intrarea în vigoare a noilor coduri penale, a problemelor legate de personal, mijloace logistice, baza materială, reglementări legale, salarizare ş.a.

„Problemele cu care sistemul de probațiune din România se confruntă au fost aduse la cunoștința Ministerului Justiției, în mod repetat, în ultimii doi ani, însă ele nu s-au constituit niciodată într-o prioritate reală pentru minister.(…) În acest moment, apreciem că soluțiile amiabile au fost epuizate. Încetarea activității reprezintă singura modalitate prin care putem atrage atenția asupra situației grave în care ne aflăm”, transmite Serviciul de Probațiune Timiș.

Solicitările sunt:
1. Angajarea urgentă de personal și suplimentarea posturilor în cadrul sistemului de probațiune,
2. Repoziționarea consilierilor de probațiune în cadrul sistemului de justiție, în acord cu rolul pe care îl au în înfăptuirea actului de justiție, cu atribuțiile și sarcinile ce le revin conform legilor penale în vigoare, în complexitatea și importanța muncii lor, precum și cu riscurile la care se expun în activitatea desfășurată
3. Acordarea drepturilor similare cu ale celorlalte categorii de personal din cadrul sistemului de justiție
4. Asigurarea efectivă a pazei sediilor, a bunurilor și a personalului de probațiune de către Jandarmeria Română, conform prevederilor legale în vigoare
5. Asigurarea unor condiții decente de muncă și a resurselor materiale necesare desfășurării activităților zilnice
6. Demararea unor proceduri de modificare a legislației conexe probațiunii care să conducă la crearea pârghiilor legislative pentru alocarea resurselor la nivelul comunității și intervenția interinstituțională în vederea asigurării protecției publicului și reintegrării sociale a persoanelor care au comis infracțiuni (Legea Asistenței Sociale, Codul Muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă etc);
6. Adoptarea regulamentelor de aplicare a legislației în materia probațiunii, corelată cu o simplificare a procedurilor de lucru.

LĂSAȚI UN MESAJ