1.2 C
Timișoara
sâmbătă 20 aprilie 2024

Seminar de informare despre angajarea cetățenilor străini

Inspectoratul Teritorial de Muncă TIMIȘ împreună cu Serviciul pentru Imigrări Timiș a organizat în 1 aprilie 2024, de la ora 11, la sediul ITM TIMIȘ o întâlnire cu angajatorii în cadrul căreia s-a discutat despre modificările legislative aduse Ordonanței de Urgențe nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detaşarea străinilor pe teritoriul României. Din modificările aduse sus-amintitei ordonanțe, menționăm următoarele:

 Sancționarea neîncheierii contractului individual de muncă (CIM) în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă, cu revocarea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă/refuzul prelungirii dreptului de ședere;
 Introducerea obligației încheierii CIM în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României, sau, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare, în cazul vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă și sancționarea nerespectării acestei condiții de către angajatori, cu aplicarea unei amenzi contravenționale (5000 – 10.000 de lei);
 Introducerea unei cauze de nepedepsire pentru angajatori, în situația în care nu se încheie CIM în 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României, ori de la data obținerii noului aviz de angajare în sensul că fapta nu constituie contravenție dacă neîncheierea contractului individual de muncă se datorează culpei străinului;
 Introducerea unei cauze de neimputabilitate pentru străinii în privința cărora nu se încheie CIM în 15 zile lucrătoare de la intrarea pe teritoriul României sau de la data obținerii noului aviz de angajare, în situația în care neîncheierea CIM se datorează culpei angajatorului;
 Introducerea unei condiții privind bonitarea angajatorilor, respectiv de a desfășura efectiv activitate de minim 1 an în domeniul pentru care solicită avizul de angajare, cu posibilitatea pentru polițiștii de imigrări de a efectua controale la sediile sociale sau punctele de lucru ale angajatorilor pentru a constata îndeplinirea acesteia;
 Modificarea prevederilor privind alocarea codului numeric personal în sensul că se eliberează o dată cu avizul de angajare (alocare CNP);
 Reducerea termenului în care entitățile-gazdă sunt obligate să informeze formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului;
 Posibilitatea anunțării IGI cu privire la sosirea pe teritoriul României/găzduirea străinului respectiv posibilitatea comunicării datelor privind luarea în evidență a străinului către IGI, prin intermediul unei aplicații informatice;
 Completarea cu noile atribuții ale IGI privind consultarea prealabilă în cadrul procedurii de eliberare a vizelor uniforme;
 Modificarea termenului actual de depunere a contestației (3 zile) cu privire la decizia de returnare emisă fără perioadă de plecare voluntară, pentru a nu crea limitări în asigurarea accesului la o cale de atac eficientă, prin majorarea termenului de contestație la 10 zile.

Ordonanța de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. IV, pct 7, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
În cadrul seminarului, cei prezenți au adresat întrebări legate atât de modificările OUG 25/2014 cât și de prevederile Codului Muncii și a legilor speciale.

Alte subiecte :

Victimele datoriei de Eugène Ionesco, noua premieră la Teatrul Național Timmișoara

Cu noua sa premieră, Teatrul Național din Timișoara propune publicului o incursiune în subconștient. Nu pe filiera Freud, și nici pe filiera Jung, ci,...

Ciudățeniile Banatului. Episcopia românească de la Vârșeț (Serbia) are sediul la Deta (România)

Pentru cei ce încă mai au vii în memorie unele amintiri din școala generală nume ca „Dacia Felix” le amintește de...

Citește și :