SEARCHLIGHT – propuneri de idei culturale pentru 2021

56

Asociația Timișoara – Capitală Culturală Europeană (TM2021) lansează apelul deschis pentru propuneri de idei de proiecte în vederea completării programului cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, sub denumirea „SEARCHLIGHT”- o inițiativă culturală de implicare participativă a publicului.

Ariile tematice pentru care participanții își pot prezenta propunerile de idei de proiecte sunt corelate cu teritoriile programului cultural – LOCURI, OAMENI, CONEXIUNI (descrise în dosarul de candidatură) și trebuie să răspundă criteriilor – noutate, inovare și sustenabilitate. Participanții eligibili pot fi persoanele juridice constituite în – asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, organizații non-profit.

Proiectele selectate vor fi dezvoltate și implementate în parteneriat cu TM2021, în perioada 1 aprilie – 30 noiembrie 2019, în cadrul programului cultural pentru anul 2019.

Participanții pot depune propunerile de idei de proiecte în format electronic (în format PDF) la adresa de e-mail: searchlight@timisoara2021.ro, cu confirmare de primire electronică din partea TM2021, până în data de 14 ianuarie 2019, ora 16:00.

Documentele care trebuie depuse de participanți sunt:
Propunerea ideii(-lor) de proiect(-e), calendarul de activități și bugetul, completate şi semnate de către reprezentantul legal al Participantului (Anexa 1, 2, 3 la Regulamentul de participare) în format electronic. Documentele se completează prin descărcarea formularelor tipizate, de la adresa https://goo.gl/1UwAFx

Toate informaţiile legate de modul de participare la Apelul pentru propuneri de idei de proiecte, criteriile și modul de evaluare, organizarea și funcționarea grupurilor de jurizare pentru „SEARCHLIGHT”, se regăsesc în Regulamentul de participare.

Perioada de depunere a dosarului de participare este 4.12.2018-14.1.2019. Perioada de evaluare a propunerilor de idei de proiecte este 15.01.2019-31.01.2019.
Afişarea rezultatelor se va face pe website-ul, www.timisoara2021.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ