„Școală de antreprenori” la UPT, pentru elevi, studenți și profesori

110

Universitatea Politehnica Timișoara este benefiar, alături de Asociația Danke, al unui proiect în valoare de aproape 8 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile, ce vizează creșterea participării și a nivelului de educație pentru elevi, studenți și cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, prin asigurarea de sprijin financiar elevilor și studenților, creșterea atractivității ofertei educaționale și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice.

Lansarea proiectului AVEA (Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat), proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, va avea loc vineri, 27 septembrie 2019, începând cu ora 12:00, în amfiteatrul K2 de la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara. Dintre obiectivele proiectului, care se va derula în perioada 2019-2021, menționăm participarea a 450 de studenți la activități de informare-consiliere în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, urmărindu-se în mod special diminuarea numărului de studenți care au dificultăți legate de integrarea în mediul academic, respectiv de inserție pe piața muncii după finalizarea studiilor.

Totodată, proiectul propune informarea și consilierea unui numar de 300 de elevi din județele regiunii Vest în vederea creșterii ratei de absolvire a studiilor secundare și orientarea acestora spre continuarea studiilor la nivel terțiar. De asemenea, proiectul propune cuprinderea a 75 de cadre didactice în cadrul unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în vederea dezvoltării de competențe în domeniul antreprenoriatului inovativ derulat în cadrul Universității Politehnica Timișoara.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
 300 de elevi informați și consiliați în vederea accesării studiilor terțiare
 100 de elevi pregătiți pentru îmbunătățirea rezultatelor la bacalaureat
 450 de studenți beneficiari de activități de informare și consiliere profesională pentru o integrare mai facilă pe piața muncii
 338 de studenți beneficari de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor de licență
 75 de cadre didactice beneficare de formare inovativă pentru dezvoltarea competențelor didactice
 elaborarea și integrarea în planul de învățamânt al beneficiarului a 4 noi oferte educaționale corelate cu necesitățile actuale ale pieței muncii.

Valoarea totală a proiectului este de 7.858.769,70 lei din care valoarea nerambursabilă 7.737.672,06 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.