Renovarea Primăriei Timișoara, estimată la 9 milioane de lei

48

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru renovarea sediului Primăriei Timișoara este gata. Din acte aflăm că reabilitarea fațadei costă aproape 9 milioane de lei.

Dosarul trebuie să fie aprobat de Consiliul Local Timișoara pentru ca mai apoi să se găsească un proiectant și pe urmă cu constructor. Acesta va avea la dispoziție 18 luni pentru a da instituției o față nouă.

Vă amintim că, în ultimii ani, sediul Primăriei Timișoara a fost înconjurat de mai multe ori de bandă de protecție după ce elemente din tencuială și acoperiș s-au prăbușit pe trotuar.

Ce lucrări se vor executa la sediul Primăriei Timișoara

Intervenţiile propuse urmăresc realizarea lucrărilor de reabilitare a tuturor faţadelor clădirii istorice şi a elementelor învelitorii în conformitate cu principiile şi normele de intervenţie asupra clădirilor cu valoare istorică. În acest sens, intervenţia propusă asupra faţadei urmăreşte să asigure tratarea construcţiei în acord cu specificul arhitectural propriu, respectiv al ansamblului şi cu cerinţele standardelor contemporane din domeniul restaurării. La faţade, în vederea obţinerii unui ansamblu cât mai apropiat de cel istoric, intervenţiile se vor limita strict la reparaţii ale existentului.

Se propun lucrări de revenire la iniţial şi eliberarea de intervenţii:
– reparaţii de zidărie şi executarea intervenţiilor de eliminare şi protejare împotriva umidităţii.
– desfacerea tencuielilor în zonele degradate şi refacerea acestora, inclusiv pe ornamentaţia existentă.
– înlocuirea zonelor degradate a profilelor de streaşină, a brâurilor şi a elementelor de volum.

Soluţia tehnică propusă pentru acestea prevede:
– tencuieli şi zugrăveli la faţadă cu:
– lucrări de desfacere şi revizuire;
– lucrări de refacere finisaje; -lucrări exterioare la nivelul soclului;
– lucrări de tratare a umidităţii – tratare umiditate ascensională prin capilaritate şi neutralizare săruri prin injectarea de unei bariere anticapilare în toată grosimea zidurilor.

La golurile de la uşi şi ferestre, tâmplăria existentă de la uşi şi ferestre vor fi pe alocuri recondiţionată şi completată cu elemente noi, similare cu cele existente sau înlocuite integral cu tâmplării din lemn în vederea păstrării aspectului şi caracterului original.

Grilajele ornamentale se vor recondiţiona conform tabloului de tămplărie, prin curăţare, protejare anticorozivă şi revopsire. Învelitoarea, suportul de învelitoare şi accesoriile vor fi reparate prin înlocuirii de ornamente de tablă în limitele de funcţionare, cât mai discrete, care să nu dăuneze aspectului clasic al clădirilor istorice. La lucarne şi lucrări de tinichigerie se vor păstra lucarnele istorice.

Realizarea lucarnelor/luminatoarelor şi ornamentelor se vor realiza cu elemente locale noi, cu respectarea formelor, proporţiilor, materialelor şi a modelelor istorice. Pe toate faţadele se va monta grilajul de protecţie la curgere zăpadă. Colectarea şi scurgerea apelor pluviale, se va face cu menţinerea burlanelor şi jgheaburilor existente,dar cu protejare anticorozivă şi vopsirea acestora în gri.

La faţada stradă se vor înlocui înlocui cu sisteme pluviale noi din tablă de aliaj zinc sau similar. Instalaţiile de canalizare ape pluviale, vor fi colectate de la burlane cu ajutorul unor piese de racord, după care apa va fi preluată prin conducte de polietilenă până la un cămin de preluare a apelor pluviale, de unde va fi direcţionată prin conducte către sistemul de canalizare. Instalaţiile de protecţie, respectiv priza de pământ şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului sunt comune şi vor fi executate în fundaţie. Rezistenţa de dispersie va avea valoare mai mică de 1Ω, certificată prin buletin de măsură. Pentru protecţia împotriva trăsnetului se va monta o instalaţie formată din dispozitiv de amorsare, catarg cu 4 conductoare de coborâre, din conductor de cupru stanat. Conductoarele se vor monta aparent pe faţada imobilui.

 

LĂSAȚI UN MESAJ