2.1 C
Timișoara
duminică 3 martie 2024

Proprietarii de locuințe trebuie să depună declarații pentru calculul impozitului, până în martie

Potrivit Direcției Fiscale Timişoara, până la sfârșitul lunii martie 2016, toți proprietarii de locuințe au obligația de a depune declarații fiscale la registratura DMFT, pentru calcularea impozitului.

Astfel, toate persoanele fizice trebuie să depună declarații pentru clădirile nerezidențiale (activități economice) sau cele cu destinație mixtă (pentru locuit și activități economice), pe care le aveau în proprietate la 31 decembrie 2015. Obligate să depună această declarație sunt și persoanele juridice, pentru clădirile pe care le dețin în proprietate la sfârșitul anului 2015.

Mai mult, potrivit Noului Cod Fiscal, de anul acesta, terenul ocupat de clădiri intră în categoria terenurilor supuse impozitării, astfel că, persoanele juridice care dețin în proprietate aceste terenuri trebuie să depună declarații fiscale.

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, declarația fiscală va fi însoțită și de o serie de documente care să ateste destinația locativă a clădirilor și valoarea impozabilă a aestora. Potrivit DMFT, pentru proprietarii persoane fizice a clădirilor rezidențiale declarate oragnului fiscal, proprietarii nu vor depune declarații fiscale și/sau noi documentații, în schimb, persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale vor anexa documentele care atestă destinația clădirii și valoarea impozabilă a acesteia.

Pentru clădirile mixte deținute de persoane fizice și juridice se va anexa la declarația fiscală și un document din care să rezulte delimitarea suprafeței destinată activității economice de destinația locuinței, o declarație pe propria răspundere dincare să rezulte folosirea efectivă, sau nu, a suprafeței pentru activități sconomice.

Începând cu anul 2016, nu se mai datorează impozit pentru mijloacele de transport scoase din circulație, iar cei care dețin vehicule radiate nu trebuie să depună declarații fiscale în acest sens;  aceste informații vor fi preluate de Direcțiile Fisale de la autoritățile rutiere.

Scutiți de la plata impozitelor și taxelor pe clădiri sunt militarii invalizi și persoanele civile invalide din cadrul forțelor armate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat însă ei sunt obligați să depună documente la Fisc în acest sens.

Mai mut, începând din acest an, pentru bunurile impozabile aflate în coproprietate comună, în toate cazurile, scutirile de la plata impozitelor sunt acordate numai beneficiarului scutirii pentru cota sa de proprietate.

În actuala reglementare fiscală, nu se mai susțin scutirile de la impozitelor pentru soții sau soțiile veteranilor de război, ale persoanelor deportate sau ale persoanelor cu handicap grav.

Declarațiile fiscale se depun la sediul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara de pe Bd. Mihai Eminescu nr 2B, prin poștă cu confirmare de primire sau prin e-mail.

Mai multe detalii despre desfășurarea platei taxelor și impozitelor locale găsiți pe dmft.ro

 

Alte subiecte :

Un lider politic local influent vrea să urgenteze demolarea arenei Dan Păltinișanu

Una dintre soluțiile găsite pentru accelerarea proiectului de construcție viitorului stadion este aceea de comasare a demolării actualei arene cu licitația pentru noua construcție. Social-democratul...

Restricții de circulație în vederea realizării lucrărilor de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare

Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a aprobat restricționarea traficului rutier, etapizat, în perioada 04.03.2024-23.03.2024, în zona intersecției Bdul. Take Ionescu –...

Citește și :