10.5 C
Timișoara
joi 29 februarie 2024

Proiectul „Digitalizăm Vestul” la final

În data de 21 decembrie 2023 s-a finalizat cu succes un amplu proiect ce și-a propus țeluri ambițioase. Deși formal este gata programul asumat prin proiect, tot ce s-a dorit va continua prin grija celor ce doresc diseminarea cunoștiințelor informatice la cât mai mulți utilizatori. Oricine va trebui să știe că folosească calculatorul în mod eficient. Într-o conferință publică pe o rețea digitală Cristina Bădulescu, managerul proiectului a făcut o amplă prezentare a ce s-a dorit și ce a rezultat.

Pe scurt iată datele avute în vedere:
Proiectul „Digitalizăm Vestul” – POCU/860/3/12/143187, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2021,
Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM,
Axa Prioritară 3: “Locuri de muncă pentru toți”,
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Beneficiari:
Solicitant: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș – Timișoara, P-ța Victoriei nr.3, jud. Timiș
Partener: SC Diacostampet SRL – Petroșani, Str. Livezeni nr.3, Petroșani, jud. Hunedoara
Durata proiectului: 15 luni (3 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023)
Valoarea totală a proiectului: 4,819,007.40 lei, din care:
CCIA Timis: 2,568,973.38 lei
DIACOSTAMPET SRL: 2,250,034.02 lei
Valoarea nerambursabilă: 4,706,505.70 lei
Contribuție proprie: 112,501.70 lei

Obiectiv general
Sprijinirea a 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin analizarea posibilităților și potentialului de digitalizare a întreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC, elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă și furnizarea serviciilor de formare profesională, evaluarea și certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajați, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale.

Obiective specifice
Obiectiv specific 1: Sprijinirea angajaților din Regiunea Vest prin furnizarea de programe de formare profesională și programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, pentru 304 angajați, în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor primare / avansate în domeniul TIC, în scopul îmbunătățiriinivelului de cunoștinte/competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, intervenție materializată pe parcursul a 15 luni;

Obiectiv specific 2: Sprijinirea a 16 întreprinderi din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru analizarea posibilităților și potențialului de digitalizare a întreprinderilor, determinarea necesarului de formare profesională în domeniul TIC și organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale, intervenție materializată pe parcursul a 15 luni;

Obiectiv specific 3
: Derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor din Regiunea Vest care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, activitate concretizată în informarea directă a 1200 angajatori și a 3600 angajați, intervenție materializată pe perioada a 15 luni.

Contextul proiectului
Competențele digitale au devenit imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de producție sau flux de servicii, situație regasită pe fondul creșterii în importanță a IT-ului, devenit o industrie transversală care afectează majoritatea sectoarelor economice, cu impact semnificativ asupra creșterii competitivității și productivității la locul de muncă. În următorii ani, peste 90% din locurile de muncă vor solicita ca cerință obligatorie cunoștințele digitale de baza. Progresul tehnologic în domeniul digital are influență asupra ocupațiilor existente pe piața muncii. În acest context, nevoia de calificare permanentă a angajaților a devenit o variabilă constantă la nivelul mediului de afaceri. Este evident pentru angajatori că utilizarea eficientă a tehnologiilor digitale la locul de muncă trebuie să fie însoțită de competențe digitale adecvate ale forței de muncă. Conceptele de digitalizare și Industria 4.0, prezente peste tot, sunt o realitate. Automatizarea, inteligența artificială, internetul lucrurilor (IoT), alte tehnologii avansate captează rapid și analizează o multitudine de date care oferă cantități și tipuri de informații inimaginabile altădata.
Provocarea actuală constă în a ne schimba modul de gândire, de formare, de lucru, pentru a crea valoare adăugată prin folosirea tehnologiilor avansate.

Scopul proiectului

Furnizarea de programe de formare a competențelor digitale de bază și programe de formare a competențelor digitale avansate;
Evaluarea și certificarea competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

BENEFICII directe aduse firmelor și angajaților

Muncă mai eficientă – datorită digitalizării, compania evoluează iar activitațile sunt mai exacte, simple și se produc cu o viteză mult mai mare;
Inovarea este mai facilă, mai ușor de realizat;
Împărtășirea unor cunostințe cu specialiști în domeniu;
Învățare activă (on the job);
Reducerea costurilor;
Grad de satisfacție mai mare – comunicarea fiind îmbunătățită, munca devine mai simplă iar clienții își primesc produsul sau servicul mai rapid;
Scalarea afacerii – creșterea afaceri folosind cât mai puține resurse;
Analiză și un control mai ușor de realizat asupra activităților;
Contactarea unor noi potențiali clienți este mult mai ușoară datorita marketingului digital și utilizării canalelor online care pot identifica și comunica publicului cine are cea mai mare nevoie de afacere.

Rezultatele proiectului:

Derularea campaniei de conștientizare a angajatorilor și a angajaților, din Regiunea Vest, privind posibilitatea dezvoltării programelor de alfabetizare digitală a organizației:
Peste 1000 de angajatori informați cu privire la activitățile proiectului și posibilitatea dezvoltării competențelor IT;

Peste 2000 de angajați din IMM-uri informați privind posibilitatea de îmbunătățire a cunoștințelor și competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale;
Au fost diseminate 3600 pliante și 1200 de broșuri „Digitalizarea Întreprinderilor”;
Două buletine electronice lunare: „Digitalizarea întreprinderilor și perfecționarea angajaților în domeniile TIC” și „Rolul TIC în facilitarea tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon” ;
pagina de Facebook ”Digitalizăm Vestul”;
67 de IMM-uri au fost recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 16 IMM-uri vor dezvolta programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale;
312 de persoane recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 32 persoane cu vârsta peste 55 ani și 158 femei;
16 Strategii de dezvoltare digitală a IMM-urilor, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale;
16 Rapoarte privind instrucțiuni de respectare și implementare a principiilor egalității de șanse și de gen în IMM-uri;
16 Strategii de dezvoltare a întreprinderii pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiemță din punct de vedere al utilizării resurselor.
Programe de formare a competențelor digitale
Furnizate de CCIA Timiș:
Programe de formare a competențelor digitale de bază – 36 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Competențe: Securitate cibernetică; Utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice; Competențe de bază pentru utilizarea Internetului; Competențe de bază despre hardware; Schimb de informații electronice la nivel elementar; Utilizarea rețelelor sociale personale sau profesionale la nivel elementar;
Utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii; Introducere în securitatea sistemelor informatice.
Programe de formare a competențelor digitale
Furnizate de CCIA Timiș:
Programe de formare a competențelor digitale avansate – MARKETING DIGITAL – 70 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Competențe: marketingului produselor si serviciilor ce se desfasoara online, canale social media si e-commerce-uri – web marketing
Programe de formare a competențelor digitale
Furnizate de Diacostampet SRL:
Programe de formare a competențelor digitale de bază – 66 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Competențe: Utilizarea unui sistem de operare; Prelucrarea și gestionarea de documente electronice;
Competențe de bază pentru utilizarea Internetului; Schimb de informații electronice; Utilizarea rețelelor sociale personale sau profesionale; Introducere în securitatea sistemelor informatice.
Programe de formare a competențelor digitale
Furnizate de Diacostampet SRL:
Programe de formare a competențelor digitale avansate – 140 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Competențe: Utilizarea aplicației informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor: aplicație de tip CRM (Customer Relationship Manager); Competente specifice schimbului electronic de informații și managementului documentelor electronice; Utilizarea tehnologiei/aplicației de stocare de date și informații;
Gestionarea platformelor de comunicare socială în scop profesional; Competențe specifice gestionării structurate a volumelor mari de date; Utilizarea aplicațiilor online și a rețelelor de social media în scopuri de marketing și promovare; Competențe digitale specifice comerțului electronic – aplicații de tip marketstore, gestionarea bazelor de date cu produsele firmei;
Securitatea informatică/ cibernetica.

16 angajați din cadrul întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice identificate conform SNC și în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI au participat la Programe de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor – OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE
6 conferințe tematice cu tema „Rolul agenților economici în salvarea mediului și tranziția spre economia circulară”
16 întâlniri cu stakeholderii și mediul de afaceri; Scopul acestor întâlniri a fost elaborarea Planului de formare profesională – competențe digitale necesare IMM – urilor din Regiunea Vest
6 parteneriate instituționale încheiate;

Alte subiecte :

Ajutoarele de stat plătite companiilor din România în 2023 reprezintă 2% din PIB

Companiile economice din România au beneficiat de ajutoare de stat plătite în cursul anului 2023 în valoare totală de circa 29,5...

Irisz Kovacs este nominalizată la premiile UNITER pentru regia spectacolului TSCHICK. De ce am furat mașina, o producție a Teatrului German de Stat

Senatul Uniunii Teatrale din România a anunțat miercuri, 28 februarie 2024, nominalizările pentru premiile UNITER care se vor decerna în cadrul...

Lucrări Aquatim în județ

Citește și :