Profesori universitari din Timișoara în comisiile de specialitate ale CNATDCU

1072

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Adrian Curaj, a aprobat, pe 10 iunie 2016, prin ordin, noua componență a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și a comisiilor de specialitate ale CNTADCU pentru mandatul 2016-2020.
Componența comisiilor de contestații se va aproba separat prin ordin al ministrului educaţiei
naționale şi cercetării ştiinţifice.

Consiliul general al CNATDCU este format din 47 membri și are în componență și 4 profesori universitari din Timișoara: Morariu Sorin / USAMVBT, Reisz Robert Doron, Sava Florin Alin / Universitatea de Vest și Șerban Viorel Aurel / Universitatea Politehnica Timișoara.

Pe de altă parte, se vor constitui 35 comisii de specialitate ale CNATDCU.
23 comisii de specialitate cuprind și timișoreni, dintre care și câte 3 președinți și vicepreședinți de comisii.

Iată timișorenii și comisiile de specialitate din care fac parte:
CNATDCU12# Fizică – Vizman Daniel / Universitatea de Vest
# Chimie – Putz Mihai Viorel / Univ. de Vest
# Științele pământului – Drăguț Lucian / Univ. de Vest
# Inginerie civilă și management – vicepreședinte Dan Daniel, Ciutină Liviu Adrian, Grecea Daniel, Stoian Valeriu, Ungureanu Daniel Viorel / Universitatea Politehnica Timișoara
# Ingineria materialelor – președinte Șerban Viorel Aurel, Crăciunescu Corneliu / Universitatea Politehnica Timișoara
# Inginerie electrică – Mușuroi Sorin / Universitatea Politehnica Timișoara
# Inginerie energetică – vicepreședinte Kilyeni Ștefan / Universitatea Politehnica Timișoara
# Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze – Grecea Carmen / Universitatea Politehnica Timișoara
# Ingineria resurselor vegetale şi animale – Botău Dorica / USAMVBT
CNATDCU2# Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor – Ciocârlie Horia, Popa Mircea Precup Radu Emil / Universitatea Politehnica Timișoara
# Inginerie industrială și management – Drăghici Anca / Universitatea Politehnica Timișoara
# Inginerie mecanică, mecatronică și robotică – Bordeașu Ilare, Herișanu Nicolae, Lelea Dorin, Marșavină Liviu, Susan-Resiga Romeo Florin / Universitatea Politehnica Timișoara
# Biologie și Chimie – Sîrbu Ioan Ovidiu / UMFT
# Medicină – Marian Cătălin, Păunescu Virgil / UMFT
# Medicină Veterinară – președinte Morariu Sorin, Herman Viorel / USAMVBT
# Medicină Dentară – Negruțiu Meda Lavinia, Sinescu Cosmin / UMFT
# Farmacie – Dehelean Cristina Adriana / UMFT
# Științe juridice – Trăilescu Anton / Univ. de Vest
# Sociologie, științe politice și administrative – Reisz Robert Doron / Univ. de Vest
# Științe economice și administrarea afacerilor – vicepreședinte Dima Bogdan, Bunget Ovidiu Constantin, Mutașcu Mihai / Univ. de Vest
# Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport – președinte Sava Florin Alin / Universitatea de Vest
# Filologie – Percec Dana Andreea / Universitatea de Vest
# Filosofie – Clitan Gheorghe, Mesaroș Claudiu / Universitatea de Vest

Principiile. se spune, care au stat la baza selecției sunt transparența, evitarea incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea reprezentativității profesionale și instituționale.
De asemenea, profilul membrilor CNATDCU a răspuns următoarelor cerințe minimale:
— experiență proprie de cercetare la nivel înalt, recunoscută la nivel național/internațional, dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minime pentru abilitarea în domeniu;
— disponibilitate asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea în alte consilii consultative ale MENCȘ;
— echilibru și capacitate de analiză obiectivă;
— integritate profesională și reziliență la presiuni exterioare.

Nu au fost eligibili demnitarii și membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.

Propunerile înaintate de comitetele de selecție au fost publicate pe www.edu.ro și supuse unei dezbateri publice sistematice și robuste.
În acest proces, reprezentanții comunității academice, dar nu numai, au transmis Ministerului Educației puncte de vedere și sesizări argumentate în legătură cu propunerile inițiale, astfel că procesul de selecție a generat, în opinia Ministerului, un consiliu performant, alcătuit din persoane al căror profil profesional este asociat meritocrației, integrității profesionale și echilibrului în analiză.

Ordinul de ministru intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial.
Sesizările aflate în analiza CNATDCU vor fi preluate de noul Consiliu de la stadiul în care acestea se află pe rolul comisiilor de specialitate, menținând termenele-limită deja anunțate.

2 COMENTARII

 1. De ce va mai agitați, SISTEMUL A ÎNVINS ca de fiecare data in Romania
  deși nu /sau poate s-a respectat ”Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție pentru componența nominală a CNATDCU vor fi făcute publice în perioada 16 – 20 mai 2016. În acest interval, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări argumentate către MENCŞ pe adresa cnatdcu@gov.edu.ro.”
  a apărut „OMENCS nr. 4.106/10.06.2016 privind componența nominală a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare”
  surprizele sunt cel puțin hilare in Componenta nominala a Consiliului GENERAL conform ordinului 4106/10/06/2016
  la nr. 30 apare PROF. DR. SORIN MORARIU …… priviți cum arata rezumatul tezei de abilitare a acestei persoane /personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional (http://www.usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/2015/doctorat/abilitare/Rezumat%20Abilitare%20Prof%20dr%20Sorin%20Morariu%202015.pdf) + abstracte fără număr, la care doar la 2 abstracte este autor principal (http://www.usab-tm.ro/utilizatori/universitate/file/2015/doctorat/abilitare/Fisa%20indeplinire%20standarde%20minimale%20Morariu%20S%202015.PDF) deci stimate cadre didactice din învățământul universitar doar așa puteți ajunge personalități de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional
  care citări, indice hirsch, capitole in cărții de prestigiu
  recomandarea unui plagiator președintele senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, DARABUS GHEORGHE (http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2012/06/hotarare-517.pdf)
  si ATENȚIE vedeți ca ăștia pot ajunge si miniștri sau directori la UEFISCDI sau ANCSI, ca tocmai au participat la o sindrofie la USMV CLUJ, marele fost director de Scoală Doctorala VASILE COZMA si-a măritat copilul… si a trebuit sa dea dreptul pentru numire sau….?

LĂSAȚI UN MESAJ