Prin accesarea platformei de admitere a UVT, candidații sunt mai aproape ca oricând de viața studențească

35

Universitatea de Vest din Timişoara, cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul României, este pregătită pentru desfășurarea admiterii online, grupând într-o singură adresă web toate datele necesare pentru informare, pre-înscriere, înscriere, clasificare și confirmare a locurilor, în cadrul admiterii 2020, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăți componente.

UVT este prima universitate din țară, dar și printre primele din lume, care a integrat prin instrumente web toate etapele admiterii online, începând de la pre-înscrierea candidaților, care a fost deschisă încă din 12 mai, pe platforma https://admitere.uvt.ro/.

Aplicația universitară dedicată admiterii la UVT este cea mai complexă aplicație de informare și desfășurare online a înscrierilor la universitate, cu informații detaliate despre universitate, viața de student și fiecare program de studii în parte.

Vă prezentăm structura datele despre repartizarea pe facultăți a locurilor finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2020-2021, la Universitatea de Vest din Timișoara. Dintr-un total de peste 5000 de locuri (total locuri fără și cu taxă, inclusiv locuri alocate specific pentru comunitatea romă, studenți din rural, studenți din medii socio-economice defavorizate), fiecare dintre cele 11 facultăți din cadrul UVT au repartizate un număr important de locuri finanțate (fără taxă):

Ciclul de studii universitare de licență

1. Facultatea de Arte și Design 115
2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 170
3. Facultatea de Drept 135
4. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 515
5. Facultatea de Educație Fizică și Sport 95
6. Facultatea de Fizică 67
7. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 320
8. Facultatea de Matematică și Informatică 233
9. Facultatea de Muzică și Teatru 78
10. Facultatea de Sociologie și Psihologie 239
11. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 196

12. Universitatea de Vest din Timișoara – romi 7
13. Universitatea de Vest din Timișoara – candidați din medii socio-economice defavorizate 25
14. Universitatea de Vest din Timișoara – mediul rural 15

TOTAL 2210

Ciclul de studii universitare de masterat
1. Facultatea de Arte și Design 65
2. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 105
3. Facultatea de Drept 63
4. Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 344
5. Facultatea de Educație Fizică și Sport 56
6. Facultatea de Fizică 56
7. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 159
8. Facultatea de Matematică și Informatică 126
9. Facultatea de Muzică și Teatru 43
10. Facultatea de Sociologie și Psihologie 119
11. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 89
12. Universitatea de Vest din Timișoara – romi 3
13. Universitatea de Vest din Timișoara – candidați din medii socio-economice defavorizate 12
14. Universitatea de Vest din Timișoara – masterat didactic 50
TOTAL 1290

Din 6 iulie, prima zi de admitere, se vor derula etapele de admitere realizate exclusiv online, pentru toate programele noastre de studii. Oferta UVT este atractivă pentru un set de opțiuni deosebit de cuprinzător, integrând 11 facultăți, oferind 75 de programe de studii universitare de licență și peste 80 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum și studii doctorale în 22 domenii.

LĂSAȚI UN MESAJ