Primăria Timișoara va începe să lucreze cu publicul în data de 14 ianuarie

553

Pentru că o parte din timișoreni doresc să-și rezolve unele acte, ori taxe și impozite ce sunt legate de activitatea primăriei le aducem aminte programul după care vor începe lucrul diverse servicii și birouri.

După cum este deja binecunoscut de către timișoreni, în perioada sărbătorilor de iarnă programul de lucru cu publicul a fost suspendat până în data de 7 ianuarie 2019. Adică din ziua de luni de săptămâna ce vine se poate apela la ghișeele ce deservesc publicul.

Pe perioada ce în curând se încheie nu s-a pus lacătul pe clădirea primăriei, ci au continuat unele activități curente specifice la final de an (arhivarea documentelor, întocmirea de rapoarte, revizii ale sistemelor informatice etc.).

Sunt și câteva excepții de la acest program:

Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Timişoara va începe lucrul cu publicul
în 11 ianuarie 2019, pentru primirea cererilor a fost menţinut programul existent de lucru cu publicul, programările făcându-se numai online, cu excepţia ghişeului destinat cazurilor sociale.

Eliberări acte de identitate
3 ianuarie 2019 8:30 – 16:30
4 ianuarie 2019 8:30 – 13:00
În săptămâna 5 – 11 ianuarie 2019 – program normal;

Serviciul de Stare Civilă, în perioada 24 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019, va avea următorul program de lucru cu publicul:
Biroul înregistrări naşteri 3 – 4 ianuarie 2019 8:30 – 12:00
Biroul înregistrări căsătorii 3, 4 ianuarie 2019 8:30 – 12:00
Biroul înregistrări decese 3, 4 ianuarie 2018 8:30 – 12:00 14:00– 16:00

Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est – Biroul garaje, cimitire,
coşerit şi spaţii utilitare va începe relațiile cu publicul în 14.01.2019.
Din data de 3.01.2019 până în 11.01.2019, deschis între orele: 9:00-12:00.

Programarea curăţării coşurilor de fum pentru persoanele care au încheiată
convenţie de coşerit se va face telefonic la numărul 0256-433211 în intervalul orar 8,30-16:00.

Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană vor prelua actele şi vor avea deschis pentru public de asemenea din 14.01.2018, cu excepţia Serviciului Banca de Date Urbană care va prelua şi va elibera acte începând cu data de 03.01.2019 următoarele
acte: adeverinţe pentru denumire stradală, adeverinţe pentru număr poştal şi
documente depuse cu taxă de urgenţă.

Poate cel mai solicitat serviciu este cel legat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara unde programul va fi reluat în 14.01.2018, cu următoarele excepţii:
Biroul Consiliere Cetăţeni şi Registratură şi Biroul lmpuneri Mijloace de
Transport în perioada menţionată, vor prelua şi vor înregistra toate declaraţiile contribuabililor persoane fizice şi juridice; Biroul Evidenţă Contribuabili şi Încasări Bugetare va încasa doar obligaţiile constând în amenzi.

Încasarea impozitelor şi a taxelor locale va fi reluată din 14.01.2019; Serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în perioada menţionată, vor elibera certificate de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la bugetul local atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, doar pentru acele imobile pentru care nu este necesară prelucrarea informatică a datelor patrimoniale şi/sau nu este necesară achitarea obligaţiilor restante.

Pentru cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală activitatea de întregistare a cererilor va fi reluată din 14.01.2019.

În cazul persoanelor fizice, certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri la bugetul local va fi eliberat în baza evidenţei plăţilor existente la data de 21.12.2018. Având în vedere dispoziţiile art. 159 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, conform cărora pentru bunul ce se înstrăinează proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, certificatele de atestare fiscală eliberate în cursul lunii decembrie din anul fiscal 2018 pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor/terenurilor/mijloacelor de transport sunt valabile până la data de 31.12.2018.

Reamintim timişorenilor că pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara
(http://www.primariatm.ro/) există posibilitatea trimiterii de formulare on-line.

LĂSAȚI UN MESAJ