Polițiștii au tupeu! Ce au cerut Ministerului de Interne?

1047

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) a depus la sediul MAI, dar și în timpul ședinței care a avut loc la sediul ministerului, propuneri pentru modificarea Statutului polițistului.

Astfel, FSNPPC a centralizat, analizat și sintetizat propunerile membrilor de sindicat, între care cele mai importante sunt cele cu impact financiar. Una dintre cele mai controversate propuneri este ca polițiștii să nu mai poată fi filmați sau fotografiați, iar imaginile să ajungă pe rețelele de socializare.

Între principalele amendamente/propuneri de modificare depuse de FSNPPC se numără:

– chiria – aceasta să se acorde nu doar pentru contractele încheiate în localitatea unde polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat, și care în prezent trebuie să corespundă cu cea de domiciliu, ci și pe o rază de 30 km, iar compensația să se facă la nivelul prețului pieței, stabilit la nivelul fiecărui judeţ şi municipiului Bucureşti, asemănător familiei ocupaționale de funcţii bugetare ”JUSTIŢIE”;

– eliminarea discriminării în ceea ce privește dreptul la chirie sau decontarea transportului pentru colegii mutați la cerere față de cei mutați în interesul serviciului;

– plata polițistului conform funcției pe care o ocupă; în prezent există o discriminare între funcțiile de conducere și cele de execuție (doar polițiștii care ocupă o funcție de conducere sunt plătiți la nivelul funcției);

-introducerea prezumţiei de legalitate a acţiunilor desfăşurate de polițist în legătură cu atribuţiile de serviciu sau în desfăşurarea activităţilor profesionale prevăzute în fişa postului;

– introducerea în lege a obligației pentru MAI de a asigura polițistului mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

– plata corectă a polițiștilor puși la dispoziție (sporuri, respectarea condițiilor de muncă etc.);

– eliminarea condiției de a nu fi în curs de cercetare disciplinară, impusă în prezent polițistului care participă la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere vacant sau TCO (respectarea prezumpției de nevinovăție);

-protecția demnității, imaginii și a datelor persoanale ale polițistului; FSNPPC a propus ca persoanele particulare să poată filma polițiștii doar dacă aceștia din urmă acționează în uniformă, in exercitarea atributiilor de serviciu, pe domeniul public; inregistrarile pot fi utilizate exclusiv pentru uz personal ori la dispozitia autoritatilor judiciare (daca exista o ancheta ori se reclama un abuz). Aceste imagini, înregistrate de către o persoană particulară, nu pot fi utilizate pentru scopuri ilicite, pentru a instiga la represalii împotriva polițistului ori pentru a fi difuzate in retelele de socializare; polițiștii pot indisponibiliza orice dispozitiv care inregistreaza audio ori video daca inregistrarile ar putea reprezenta un potential pericol pentru siguranta publică ori personala precum și a familiei acestora, pentru sediile aflate sub protectie ori pentru executarea unei misiuni oficiale; FSNPPC a propus ca utilizarea neautorizată a acestor imagini să constituie contravenție și să fie sancționata cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.

În cazul jurnaliştilor, care se supun dreptului fundamental de a informa opinia publică, aceştia pot face înregistrări audio-video şi le pot utiliza în marja atribuţiilor de serviciu, dacă iau măsuri tehnice de a proteja identitatea poliţiştilor cu ocazia difuzării înregistrărilor (se acoperă faţă, se acoperă numărul de identificare, se acoperă indicativul/numărul autospecialelor de poliţie etc.). Poliţiştii ce exercită misiuni în civil nu pot fi filmaţi decât de către jurnalişti şi în nicio circumstanţă nu pot fi înregistraţi de către persoane particulare. În orice moment, la solicitarea organelor de aplicare a legii, jurnaliştii sunt obligaţi să se legitimeze şi să acrediteze calitatea.

– introducerea în Statutul polițistului a ajutoarelor, la ieșirea la pensie, dar și a ajutoarelor pentru poliţiştii ale căror raporturi de serviciu au încetat, fiind clasaţi „Apt limitat” sau ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad, a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din statele de organizare, şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi, ori pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor, şi care nu îndeplinesc condiţiile de pensie,

– obligativitatea, pentru șefi, atunci când dispun prezentarea polițistului la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, de a emite dispoziție scrisă, motivată pentru situaţie temeinic justificată; în acest caz, timpul lucrat va fi pontat și compensat, potrivit legii.

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat la finalul ședinței că va fi constituit un grup de lucru care va analiza propunerile înaintate.

LĂSAȚI UN MESAJ