Politehnica Timișoara a adus laolaltă cei mai pricepuți specialiști din construcții și sudură

96

Universitatea Politehnica Timișoara și Asociația de Sudură din România, sub
egida Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), au organizat, în premieră cel
puțin europeană, o reuniune a specialiștilor din domeniul construcțiilor metalice
(proiectare și execuție) și din cel al sudării.

Pentru prima dată, specialiștii din cele două tabere, „obligați” să colaboreze, s-au așezat la aceeași masă pentru armonizarea celor două domenii și evidențierea legăturii dintre ele. De asemenea, s-a subliniat importanța cunoașterii anumitor noțiuni din ambele domenii, astfel încât produsul rezultat să fie optim (de exemplu, în faza de proiectare, proiectantul trebuie să aibă noțiuni de tehnologie de sudare pentru ca pe parcursul execuției să nu existe probleme).

Specialiști cu recunoaștere internațională în domeniul construcțiilor metalice și al
sudării, atât din industrie, cât și din învățământul superior, din Germania, Austria, Spania,
Portugalia, Bulgaria, Serbia, Ungaria și România s-au reunit la Biblioteca Centrală a
Universității Politehnica Timișoara, în cadrul unei reuniuni deschise de rectorul UPT,
prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban. Acesta a subliniat existența unei lungi tradiții a
învățământului în domeniul sudurii, la Timișoara, începută de Academicianul Corneliu
Mikloși.

Catedra de Tehnologie a Sudurii, înființată în 1953, a fost unică în țara noastră
până în anul 1976, când catedre similare apar și la alte universități din țara noastră.

În luările de cuvânt ale invitaților s-a accentuat faptul că apariția unor materiale noi
eficiente, a unor procedee de sudare inovative, complexitatea noilor standarde europene
din domeniul sudării, cerințele ridicate referitoare la calitatea îmbinărilor sudate,
concomitent cu asigurarea siguranței acestora în exploatare, formele estetice tot mai
deosebite, presiunea termenelor scurte de execuție conduc la necesitatea abordării
multidisciplinare a domeniului sudării, precum și a reevaluării învățământului în această
direcție. La ora actuală colaborarea între arhitect, proiectantul de construcții metalice
sudate și inginerul specialist sudor este esențială.

Discuțiile din cadrul mesei rotunde s-au axat pe necesitatea sublinierii rolului
specialistului în sudură încă din faza inițială a proiectării, armonizarea conceptului de
proiectare cu tehnologia de sudare, promovarea îmbinărilor sudate în raport cu îmbinările
cu șuruburi, necesitatea elaborării unor materiale documentare, referitoare la noile clase
de oțeluri și noile tehnologii de sudare, oferirea unor recomandări clare și simple pentru
alegerea materialelor, conform standardelor europene, necesitatea designerului de a
justifica alegerea clasei de oțel, obligația specialiștilor din proiectare și sudare de a
justifica de la început clasa de execuție, necesitatea îmbunătățirii continue a tehnologiilor
de sudare pentru a avea un comportament mai bun la încărcăturile ciclice și la coroziune.

În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, s-a subliniat necesitatea dezvoltării unor
tehnologii inovatoare și mai economice de sudare, utilizarea mai largă a tehnologiilor
moderne pentru sudarea oțelurilor cu sudabilitate limitată, implementarea unor programe
de simulare a sudării.

Un rol important este atribuit arhitectului; la ora actuală aspectul și forma construcțiilor metalice devin – la cerința societății – tot mai complicate, pentru imprimarea unui caracter emblematic, la multe din noile construcții executate.

Reuniunea și-a propus și trasarea unor recomandări în ceea ce privește educația
în domeniul sudurii, asigurarea calificării adecvate a sudorilor, includerea în echipele de
execuție a structurilor sudate a unor persoane responsabile de coordonarea sudării, dar
și a persoanelor cu atribuții de inspecție a sudării. Nu în ultimul rând, s-a pus în discuție
problema implementării unui sistem internațional armonizat de calificare pentru sudori.

Întâlnirea și-a propus dezbaterea problemelor enunțate și stabilirea unor
recomandări cu caracter general în domeniul concepției si execuției construcțiilor
metalice sudate, precum si al învățământului din domeniul sudării, o rezoluție în acest
sens a fost discutată, urmând să fie definitivată și aprobată în cel mai scurt timp posibil.

LĂSAȚI UN MESAJ