Pierderile totale în reţelele de distribuţie de energie termică în Timișoara – 18,97%!…

118

Consiliul Local al municipiului Timișoara va supune votului în plen, pe 9 septembrie 2016, aprobarea documentaţiei cu titlul ‘’Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2015, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Timişoara.’’

Conform referatului anexat la proiectul de hotărâre, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) a avizat valorile pierderilor reale de energie termică şi valorile pierderilor tehnologice de energie termică, după cum urmează:
# Pierderi la producerea energiei termice în CT Centru 9,78%
# Pierderi în reţelele de transport aferente CT Centru 15,15%
# Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT Centru 19,18%
# Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal 15,74%
# Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal 14,68%
# Pierderi la producerea energiei termice în CET Freidorf 58,89%
# Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf 19,54%
# Pierderi la producerea energiei termice în CT de cvartal +CET Freidorf 25,77%
# Pierderi in reţelele de distribuţie aferente CT de cvartal +CET Freidorf 15,31%
# Pierderile totale în reţelele de distribuţie 18,97%.

LĂSAȚI UN MESAJ