Persoanele cu handicap din Timiș pot face contestații cu privire la reducerea indemnizațiilor pe care le primesc

251

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş doreşte să aducă la cunoştinţa publicului următoarele informaţii privind modificarea și completarea unor acte normative ce vizează persoanele cu dizabilități.

În urma intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență numărul 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 58/30 iunie 2017, se modifică procedura de preluare a contestațiilor ce vizează certificatele de încadrare în grad și tip de handicap.

Astfel, conform punctului 31 din această ordonanță, „certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.”

Contestațiile cu privire la încadrarea în grad și tip de handicap, rămase nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluționează de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută de art. 90˄ 1 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Prin urmare, persoanele care vor fi nemulțumite de încadrarea în grad de handicap, sunt rugate să se adreseze instanței, în vederea soluționării contestațiilor lor.

LĂSAȚI UN MESAJ