Obezitatea ca problemă majoră de sănătate publică şi socială VIDEO

118

Ministerul Sănătăţii din România, în cadrul Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 (Sănătate pentru Prosperitate) a identificat dieta și obezitatea drept factori comportamentali individuali cu impact major asupra stării de sănătate iar obezitatea ca o problema majoră de sănătate publică şi socială.

Impactul economic anual al obezităţii pe plan mondial este greu de estimat fiind vorba de multe miliarde de dolari, cuprinzând, pe lângă cheltuielile medicale aferente şi costurile economice indirecte (morbiditate şi mortalitate crescute, reducerea productivităţii şi a calităţii vieţii, etc.).

Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timișoara a reușit finalizarea proiectului: „Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice în obezitate”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.760.105,04 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 8.430.930,17 lei (din care valoarea eligibilă este de 8.805.149,00 lei şi valoarea neeligibilă 329.174,87 lei). Program este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”.
Proiectul NutriGen este o premieră naţională în domeniul nutrigenomicii, fiind primul proiect care si-a propus să dezvolte şi apoi să implementeze principiile nutriţiei de precizie în tratamentul dereglărilor metabolice asociate obezităţii, atât la adulţi cât şi la copii.

Concret, proiectul a utilizat identificarea variaţiilor genetice pentru a prescrie adulţilor şi copiilor supraponderali un tratament cu alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale.

Studiul a generat, pentru prima dată la nivel mondial, un model aplicabil de tratament cu un aliment dietetic, adaptat patrimoniului genetic al subiecților inclusi in studiu.

A fost identificat un model care ia in considerare dependenta fenotipului biochimic de statutul genetic al pacientului: Scor de risc genetic pentru adulții cu obezitate și dislipidemie care răspund la tratament hipolipemiant – metoda de calcul matematic.

A fost aplicat un tratament cu un aliment dietetic pentru optimizarea tratamentului antidislipidemic (adulti) sau al rezistentei la insulina (copii) pe criterii nutrigenomice.

Propuneri pentru viitor:
-Datele preliminare vor fi folosite pentru justificarea unor noi studii cu privire la modelarea altor parametri biologici implicati in obezitate.
Rafinarea modelelor obtinute prin studii care sa sub-stratifice pe baza diferitelor criterii, adaugarea de alte variatii genetice specifice altor cai metabolice relevante pentru nutritie.

Dezvoltarea comerciala a alimentelor dietetice si dezvoltarea platformelor de diagnostic genetic aferente, care vor pune la dispozitia medicilor mijloace de individualizare a tratamentelor si care vor completa valoarea comerciala a alimentelor dietetice.

Proiectul a fost condus de doctor Mihai Niculescu, director de proiect, care lucrează în două companii private americane de tip start-up: Advanced Nutrigenomics (fondator) şi Nutrigene Sciences (chief scientific officer), ultima având ca obiect de activitate Cercetarea-dezvoltarea-inovarea (CDI), şi a fost înfiinţată ca un start-up al Universităţii Carolina de Nord din Chapel Hill, universitate în care specialistul a lucrat în perioada cuprinsă între 2000-2015.

Dr. Mihai Niculescu are experienţă atât în cercetare cât şi în implementare (experienţă practică, economică, de valorificare a rezultatelor cercetării), vizând transferul rezultatelor proiectului în economia românească.

LĂSAȚI UN MESAJ