Noi sesiuni ale unor cursuri solicitate de mediul de afaceri din Timiș

84

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională vine în întâmpinarea agenților economici cu trei noi oferte de cursuri de succes.

În calitate de unic furnizor de formare profesională acreditat al cursurilor de Arhivar și Arhivist din Regiunea Vest, CCIAT organizează între 28 martie și 27 mai 2016 cursul de ARHIVIST. Acesta se adresează persoanelor care ocupă funcția de arhivist sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele sau să-și perfecționeze pregătirea profesională cât și persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens.

În perioada 15 februarie – 1 martie 2016, CCIAT organizează cursul pentru Inspector / Referent Resurse Umane. Noutatea cursului este derularea unui modul de instruire în aplicația REVISAL în urma căruia se va obține și un certificat de participare. Cursul se bazează pe prezentarea legislației în vigoare, respectiv HG 500/2011 actualizată și OMMEPS 1918/2011. Pentru modulul de instruire Revisal și aplicațiile practice în RGES, fiecare participant va avea acces individual la laptop.

Pentru perioada 22 – 29 februarie 2016, CCIAT pregătește cursul pentru Expert achiziţii publice, care are ca obiectiv instruirea și informarea persoanelor implicate în achiziții publice privind ultimele modificări legislative din domeniu. Cursul are un pronunțat caracter practic și se adresează deopotrivă ofertanților și compartimentelor interne specializate ale autorităților contractante. Fiecare sesiune teoretică a cursului va fi urmată de aplicații practice și de familiarizarea cu aplicația SEAP. Cursul de utilizare SEAP pentru ofertanți oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice prin participarea la procedurile de achizitie publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achizitii Publice.

Certificatele obținute la absolvirea cursurilor sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației și sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Formatorii sunt experți practicanți, cu o bogată experiență în domeniu. Cursurile se derulează la Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

LĂSAȚI UN MESAJ