9.9 C
Timișoara
miercuri 28 februarie 2024

Precizări privind metodologia și calendarul de înscriere în învățământul primar 2016-2017

Din anul școlar 2016-2107 nu va mai fi posibilă înscrierea în clasa I, fără ca elevul să fi urmat clasa pregătitoare! Această prevedere, dar şi altele, în Metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, aprobată prin ordin de ministru.

Potrivit documentelor la care face referire Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, învățământul primar, care este obligatoriu, cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV. Numărul de locuri alocate, prin cifră de școlarizare, pentru clasa pregătitoare în învățământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, asigurându-se, astfel, școlarizarea tuturor copiilor.

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ din proximitate, numită școală de circumscripție. Inspectoratele școlare județene au responsabilitatea organizării sau, după caz, a reorganizării circumscripțiilor. Nu în ultimul rând, inspectoratele școlare vor soluționa orice situație legată de înscrierea în învățământul primar, în interesul educațional al elevului și în limitele legii.

Ministerul Educației rămâne ferm în decizia sa: înscrierea în clasa pregătitoare trebuie să fie obligatorie, începând cu anul școlar 2016-2017, datorită eficienței demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi și în diminuarea riscului de abandon școlar.

Respectând dreptul copiilor la educație, MENCȘ a elaborat o procedură prin care inspectoratele școlare pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa I a copiilor care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv. Astfel, inspectoratele școlare trebuie să verifice cauza amânării înscrierii copiilor și, după o analiză punctuală, să transmită ministerului o situație centralizată, spre aprobare. Pentru acești copii, înmatricularea în clasele I, în anul școlar 2016-2017, se poate realiza doar la nivelul claselor deja existente, pe locurile rămase disponibile.

Circumscripțiile școlare, planul de școlarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, perioada de desfășurare a evaluării dezvoltării psihosomatice, precum și adresele unităților/instituțiilor la care se desfășoară evaluarea psihosomatică vor fi afișate pe site-urile inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, precum și ale unităților de învățământ (dacă există).

Metodologia și calendarul pentru înscrierea în clasa pregătitoare, precum și procedura care vizează înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc 7 ani până la data de 31 august 2016 pot fi consultate aici:
metodologie și calendar;
procedura de înscriere în clasa I.

Alte subiecte :

CCIA Timiș continuă sesiunea de înscrieri la programe de formare profesională

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesională organizează cursuri de formare profesională de specializare, calificare...

Liga AC LABS – proiect educațional

Liga AC LABS (Laboratoare Aplicate în Beneficiul Studenților) este cel mai mare proiect educațional al Ligii AC. În fiecare an, principalul obiectiv al acestui...

Citește și :