Locuri de muncă la Penitenciar

123

Penitenciarul Timișoara scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca polițist de penitenciare, 23 de posturi de agent, după cum urmează:
un post vacant de execuţie (agent) – agent (conducător auto), în cadrul sectorului economico-administrativ;
un post vacant de execuţie (agent) – asistent medical (farmacie), în cadrul sectorului medical;
21 posturi de agent în cadrul sectorului siguranța deținerii și regim penitenciar – 19 posturi agent operativ (bărbați) și 2 posturi agent operativ (femei).

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.
Condițiile specifice necesar a fi îndeplinite de către candidați, probele de concurs, tematica și bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Administrației Naționale a Penitenciarelor/Penitenciarul Timișoara, secțiunea carieră anp.gov.ro/penitenciarul-timisoara/ ori la sediul unității.

Informații suplimentare se pot obține, de asemenea, de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Timișoara.

Precizăm că, activitățile specifice concursului se vor derula cu respectarea normelor impuse de actualul context epidemiologic.

LĂSAȚI UN MESAJ