Liderul studenţilor români, student la Timişoara, propune măsuri imediate pentru salvarea educaţiei în România!

309

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) propune Guvernului adoptarea a 5 măsuri concrete care să faciliteze accesul tinerilor cu venituri scăzute la învățământul superior. Aceste propuneri ar trebui incluse în pachetul de măsuri adoptate de executiv pentru combaterea sărăciei.

Deși România ar trebui să se preocupe de creşterea numărului de studenţi şi, apoi de absolvenţi de studii superioare, cifrele ultimilor ani ne demonstrează că ne îndreptăm în direcţia opusă. Este arhi-demonstrat la nivel mondial că cu cât un popor este mai educat, cu atât întreaga societate are de câştigat, şi la nivel individual, şi la nivel colectiv. Astfel, considerăm că România ar trebui să facă paşi serioși în a creşte numărul de ani de studiu ai fiecărui cetăţean, combătând energic abandonul şcolar de la orice nivel. Evident, acest lucru nu poate fi realizat fără o serie de măsuri care să asigure un învățământ universitar accesibil tuturor categoriilor sociale”, susţine Vlad D. Cherecheş, preşedinte ANOSR. Vă reamintim că Vlad Cherecheş este student la Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest Timişoara.

Iată care sunt cele 5 propuneri ale ANOSR:

1. Locuri pentru programele de studii de licenţă şi master finanţate de la bugetul de stat acordate tinerilor proveniţi din medii socio-economice defavorizate.

2. Universităţi de Vară pentru Elevi – program naţional de orientare în carieră pentru elevi în vederea alegerii responsabile a unui program de studii universitar.

3. Cazare, masă, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale de studiu şi servicii de consiliere şi orientare în carieră asigurate gratuit, lunar, pentru studenţii proveniţi din medii socio-economice defavorizate, pe toată perioada studiilor de licenţă şi masterat.

4. Conectarea studenților din medii socio-economice defavorizate la societatea informaţională prin intermediul programului „Euro 200”

5. Creșterea calității învăţământului preuniversitar din mediul rural prin revitalizarea sistemului de burse acordate unor studenţi cu domiciliul în mediul rural.

Sursa: romaniacurată.ro

LĂSAȚI UN MESAJ