Licitația pentru concordatul de la Colterm, trei contestații și o cerere de anulare

39

Licitația pentru atribuirea ”Servicii de consultanță pentru restructurarea/reorganizarea tehnico financiară” pentru Colterm, adică pentru acel contract de concordat a demarat cu stângul. Trei firme au depus contestații și una cere suspendarea procedurii de atribuire.

Una dintre firme susține că autortățile din Timișoara au creat în așa fel caietul de sarcini încât restricționează participarea la licitație a unor companii. „Autoritatea contractantă stabilește numai cerințe de participare care sutn necesare și adecvate pentru a se asigura că un cantidat/ofertant are capacitate juridică și financiară și competențele tehnice și profesionale pentru a executa contractul de achiziție publică și autoritatea contractantă nnnu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică prin introducerea unor cerințe minime de calificare, care nu prezintă relevanță în rapot cu natura și complexitatea contractului”, se arată în una dintre contestații.

Aceeași firmă cere și suspendarea procedurii. Potrivit documentele de pe SEAP, Colterm cere firmelor înscrise la licitație să fi avut, în ultimii 3 ani, două proiecte mari de restructurare, dintre care cel puțin un concordat, cu o valoare de cel puțin 250 de milioane de lei fiecare.

LĂSAȚI UN MESAJ