Jandarmii timișoreni caută personal VIDEO

178

Concurs prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate organizat de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara.

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timişoara organizează concurs prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate, șapte posturi vacante, astfel:
– 1 post vacant de ofițer specialist II – Psiholog
– 1 post vacant de ofițer specialist II – Informare relații publice și cu publicul
– 1 post vacant de ofițer în specialitatea Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor
– 1 post vacant de subofițer tehnic principal specialitatea Auto
– 1 post vacant de subofițer administrativ principal specialitatea Financiar
– 1 post vacant personal contractual muncitor calificat IV-I (electromecanic)
– 1 post vacant personal contractual șofer II-I

Înscrierile se fac excusiv pe adresa de e-mail:
resurseumane@jandarmeriamobilatimisoara.ro, data limită de depunere a cererilor de înscriere este 15.10.2021, ora 16:00, iar data limită de depunere a dosarelor este 20.10.2021, ora 14:00.

Concursurile vor consta în susținerea unei probe scrise, de tip test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor posturilor în acord cu tematica și bibliografia stabilite de comisiile de concurs.

Pentru posturile de personal contractual, înscrierile se vor face la sediul Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timişoara, de pe str. Ghe. Barițiu, nr. 19-21, în perioada 18.10-02.11.2021 pentru postul de muncitor calificat-electromecanic, respectiv 15.10-29.10.2021 pentru cel de șofer, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Video aici: https://www.facebook.com/watch/?v=197859579123492

Concursul va consta în susținerea unei probe practice și a unui interviu.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Timişoara, telefon 0256/490990, interior 24629, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

or 24629, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.