INS a terminat de numărat: În 2015, (doar) 361.000 de români inactivi doreau să lucreze!…

230

În anul 2015, 361 mii persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul, reiese din indicatorii prezentați de Institutul Național de Statistică.
Ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2015 de 2,9%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare decât în anul precedent.
Iar forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 361 mii persoane, în scădere cu 4,9% faţă de 2014.

Rata şomajului este este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale.
Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii, comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte.

Este vorba de persoane subocupate, persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul, precum și persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.
Ultimii 2 indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

subocupatii 2015Setul de 3 indicatori constituie „arii” de întrepătrundere între populaţia ocupată şi cea în şomaj, pe de o parte, şi între şomeri şi populaţia inactivă, pe de altă parte, după cum se poate observa din diagrama din imagine.

În anul 2015, 268 mii persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate.
Această categorie de persoane a reprezentat 2,9% din populaţia activă, 3,1% din populaţia ocupată şi 31,6% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial.
Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a crescut cu 30 mii.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (6066 mii persoane), 361 mii persoane făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 19 mii faţă de anul precedent).
Dintre acestea, 357 mii erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă.
În anul 2015, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 3,9%.
Doar un număr nesemnificativ de persoane1 care făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să înceapă lucrul.

LĂSAȚI UN MESAJ