Încă 18 firme au semnat pentru a primi fonduri nerambursabile de dezvoltare a întreprinderilor

148

Noi firme din vestul țării au venit azi la sediul din Timișoara al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest. Au venit plini de speranțe și au plecat cu un dosar cu câteva hârtii semnate și stampilate. Toate acestea sunt rodul a câteva luni de scris proiecte, analizat și aprobat. De fapt, sunt materializarea în bani a ideilor de afaceri a încă 18 operatori economici ce vor să-și dezvolte activitatea de până acum.

ADR Vest, ca un bunic bun ce mai dă bani de buzunar nepoților cuminți, a împărțit o nouă tranșă de contracte de finanțare cu firmele aplicante. Au participat reprezentanții legali ai firmelor și Directorul general al agenției, Sorin Maxim.

Finanțarea nerambursabilă este acordată în cadrul Regio-Programul Operațional (POR) 2014-2020 pe axa prioritară 2 ce se referă la „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”.

Firmele ce beneficiază de aceste finanțări sunt din cele mai variate domenii: construcții, industria prelucrătoare, hoteluri, prelucrarea informatică a datelor, dar și cele din domeniul consultanței ori activităților inginerești.

Din acești bani se vor putea cumpăra echipamente, chiar programe de calculator. Astfel se ajunge la o creștere a competivității între firme și la crearea de noi locuri de muncă.
Însumarea proiectelor este în valoare de 9,43 milioane de euro din care parte nerambursabilă este de 4,96 milioane euro.

Din totalul de 18 firme 13 sunt din cadrul apelului 2.1A, adică microîntreprinderi. Interesant de aflat că până acum au fost depuse 200,04 la sută din ce a fost alocat regiunii noastre adică peste 27 milioane euro.

Atât apelul de proiecte destinat microîntreprinderilor, cât și cel pentru IMM-uri, sunt deja închise. Dar cele ce sunt încă în verificare și aprobare la București vor fi semnate în viitorul apropiat.

Aceste contracte de finațare sunt doar o mică parte din banii gestionați de ADR Vest. În total, alocarea finaciară pentru Vest (FEDR buget de stat și buget local) este de peste 712 milioane de euro pe exercițiul 2014-2020 pentru alte axe prioritare necuprinse în contractele de azi. Au fost depuse până acum 635 proiecte cu o valoare de 572,53 milioane euro din care parte nerambursabilă este de 458,29 milioane euro.

Directorul Maxim dorește o cât mai corectă înțelegere a acestor mijloace financiare și justa lor aplicare și învită toți contractanții la două seminarii ce vor avea loc în data de 15 februarie, unde se vor discuta situații ce se pot întâlni în timpul derulării contractelor. Se vor pune întrebări concrete și se vor da răspunsuri cât mai exacte pentru a nu se ajunge în situația de a fi comise greșeli grave. Este dezirabil să se discute cu specialiștii înainte de a se porni cheltuirea fondurilor pentru a evita ulterioare penalități.

LĂSAȚI UN MESAJ