Fritz preia frâiele în Primăria Timișoara! Noua organigramă produce frisoane printre angajații instituției

179

Primăriei Timișoarei are o nouă organigramă. Au fost eliminate unele direcții sau li s-au schimbat denumirile și au apărut noi compartimente și birouri. Spitalele vor fi gestionate de o singură direcție, dedicată, va fi înființat postul de grădinar-șef și fiecare cartier va avea un manager. Potrivit Primăriei Timișoara, au fost desființate zece posturi de conducere.

Tinerii la început de drum în carieră, care vor să lucreze în administrație, trebuie să știe că vor fi scoase la concurs 64 de posturi ce necesită experiență și de numai un an.

„Acest lucru va crea o infuzie de oameni tineri, dornici să pună umărul la modernizarea orașului și a administrației. Concursurile vor fi total transparente și sunt adresate celor cu o altă mentalitate, pro-activă, de deschidere, care pot învăța repede, sunt cinstiți și își doresc să rezolve problemele cetățenilor”, explică autoritățile.

„Dacă vă uitaţi pe modificările structurii organizatorice din ultimii ani, puteţi observa cu uşurinţă că, declarativ, toate au vizat eficientizarea activităţii, dar modificările nu au fost de fond, ci doar de formă şi au vizat rezolvarea unor necesităţi punctuale ce ţineau mai degrabă de «rezolvarea» unor posturi pentru anumiți oameni — de exemplu, separarea celor două direcții Clădiri Terenuri — şi care au condus, în timp, la erodarea funcţionalităţii”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Reorganizarea Primăriei Timișoara vizează o schimbare profundă a instituției și are ca scop rezolvarea problemelor de ordin managerial și funcțional.

„Nu am dorit o vânătoare de vrăjitoare, administrația are nevoie de fiecare om, dacă este dedicat misiunii de servire a interesului cetățenilor. Problemele principale pe care le-am găsit în cadrul instituției sunt de ordin managerial şi funcțional. Și pe ele am încercat să le rezolv. Ofer personalului din cadrul primăriei o şansă unică în ultimii 30 de ani, de a demonstra că ştiu, că pot, că vor să servească timișorenii și orașul. Sper să valorifice această şansă şi să fie mândri de munca lor şi de poziţia lor în cadrul instituţiei. Să lucrezi în Primăria Timișoara trebuie să redevină un statut de prestigiu în comunitate”, a mai afirmat primarul Timișoarei.

În scopul eficientizării activității, în Primăria Timișoara se va reduce numărul structurilor de la 27 la 17. Totodată, au fost identificate 80 de posturi, multe dintre ele vacante, care vor fi desființate în vederea eficientizării. De asemenea, în noua organigramă au fost create două direcții care sunt interfața contactului direct al Primăriei Timișoara cu comunitatea.

Astfel, Direcția Relații Comunitare va asigura relația directă cu cetățenii individuali sau cu organizațiile. Aceasta cuprinde:
— Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere;
— Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni;
— Biroul Managementul Documentelor;
— Biroul Sesizări și Transparență Informațională;
— Serviciul Cooperare Internațională, Interculturală și Economică;
— Compartimentul Minorități și Relații Etnice.
— Biroul Relații cu Mediul de Afaceri.

„Odată cu adoptarea noului Regulament de Organizare și Funcționare, îndeplinesc una dintre cele mai importante promisiuni din campania electorală. La Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere înființăm 9 posturi de manageri de cartier pentru care vom declanșa concursuri în perioada următoare. Acest serviciu va elabora și noul regulament pentru așa-numitele consilii consultative și are mai multe atribuții importante: identificarea necesităților comunității și problemelor existente în furnizarea serviciilor publice; consilierea cetățenilor pentru rezolvarea problemelor comunității; consilierea pentru promovarea de proiecte de hotărâri prin inițiativă cetățenească; sintetizarea zilnică a cererilor depuse de cetățeni pe pe zone/cartiere/străzi; prioritizarea problemelor și cooperarea cu compartimentele de resort din cadrul aparatului pentru întocmirea calendarului de soluționare a cererilor”, a mai afirmat primarul Dominic Fritz.

Un alt serviciu de relaționare cu cetățenii este Camera 12, reformată în Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni. Aceasta va avea o serie de noi atribuții, printre care se numără: asigură relația cu cetățenii/petenții, prin informarea și consilierea acestora cu informații de interes general și particular legate de activitatea instituției; înregistrează, verifică și clarifică actele/petițiile/cererile/sesizările/ofertele de achiziții, orice fel de documentații ale persoanelor fizice sau juridice; preia și înregistrează reclamațiile și sesizările referitoare la activitatea instituției și a angajaților acesteia.

A doua direcție care va fi înființată este Direcția Calitatea Vieții. Aceasta va asigura și o relație permanentă cu instituții aflate în coordonarea primăriei, precum școlile și spitalele.

În subordinea ei se vor afla:
— Biroul Sănătate și Management Spitale;
— Biroul Educație, Sport, Incluziune;
— Serviciul Cultură și Turism;
— Compartimentul Infocentru;
— Compartimentul Capitală Culturală;
— Serviciul Protecție Mediu;
— Compartimentul Protecția Animalelor.

De asemenea, în cadrul instituției se va înființa și Direcția Infrastructura Verde, care va avea în subordine Serviciul de Amenajare Peisagistică, Biodiversitate și Ape, precum și Biroul Administrare Spații Verzi. Rolul noului serviciu este să elaboreze strategii ale spațiilor verzi, să asigure amenajări peisagistice într-o manieră profesionistă și vizionară, să proiecteze, reconfigureze și să creeze spaţii verzi publice, cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate sau spații verzi publice de folosință specializată din dotarea creșelor, grădinițelor, scolilor, unităților sanitare sau de protectie socială, inclusiv locurile de joacă.

În cadrul noii structuri va fi înființat și postul de grădinar-șef, care va fi scos la concurs în perioada următoare. Această direcție va face parte din Direcția de Investiții și Mentenanță, împreună cu Direcția Tehnică, obiectivul ei fiind de a integra dezvoltarea infrastructurii cu dezvoltarea verde.

O altă direcție care se va afla în directa subordine a Primarului Municipiului Timișoara este Direcția Incubator de Proiecte, care va avea în componență două servicii:
— Serviciul Fonduri nerambursabile;
— Serviciul Documentații Proiecte.

Acest Incubator va încorpora și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Primarul Timișoarei a anunțat crearea unei direcții de management intern în care sunt grupate compartimente și birouri ce vor avea rolul de a evalua permament activitatea tuturor funcționarilor din aparat. Această direcție va face, în viitor, și recrutările de personal, potrivit noii viziuni asupra modernizării instituției.

Posturile din aparatul de specialitate al primarului ajung la 644. Sunt 3 demnitari, 61 de funcții publice de conducere și 473 de execuție. Mai exisă, potrivit organigramei, 3 funcții de conducere personal contractual, 78 de execuție și 26 de deservire.

Aprobarea și plângerea

Organigrama Primăriei Timișoara a primit girul Consiliului Local. Votul a fost acordat fără o dezbatere publică în prealabil, așa cum a cerut Sindicatul PMT.
„Nu a existat niciodată o dezbatere publică despre o organigramă, nici nu este cerut de lege pentru că nu este o lege cu caracter normativ.

Există o sentință în care un sindicat a mers în instanță pe această speță și a pierdut. Eu am tot dreptul să vă supun la vot acest proiect de hotărâre”, a declarant Dominic Fritz.

De cealaltă parte, la ședință a participat și președintele sindicatului Tineriu Negrei, care a cerut consiliului să respingă organigrama până la organizarea unei dezbateri.

„E o zi tristă pentru Timișoara, nu doar pentru salariații primărie. Așa ceva nu s-a întâmplat, ca, de vineri până marți, să se prezintă această transparență. Trist este, și pentru mine personal, că informațiile pe care dumneavoastră ar trebui să le aveți sunteți lipsit de ele. O să vă las o decizie a Curții de Apel Timișoara, unde reclamant a fost sindicatul și a fost anulată o organigramă nelegală, cum este și acest proiect de hotărâre. Tot ce dorim este să respectați legea, sunt o droaie de prevederi pe care nu le respectați. Vă rugăm respectuos să respingeți acest proiect de hotărâre”, a spus Negrei.

Sindicatul angajaților se pregătește să ceară instanței revocarea hotărârii Consiliului Local Timișoara care a aprobat noua organigramă. Sindicaliștii așteaptă ca documentul să ajungă la Prefectura Timiș, care îi va verifica legalitatea.

Fostul viceprimar al orașului, Dan Diaconu, a criticat puțin felul în care a fost prezentată noua organigramă. Acesta susține că „s-a spus că reduce numărul de direcții, cumva subliminal — vom avea mai puțini șefi. Doar că cifrele spun cu totul altceva: — functii de conducere si demnitate publică (2020): 64; — funcții de conducere și demnitate publică (2021): 81. Numărul de directori e mai mare, numărul de consilieri, nu mai vorbim, e de patru ori mai mare”.

Până la reorganizarea primăriei, apar schimbări la Colterm

Până când noua organigramă va produce efecte în Primăria Timișoara, apar primele schimbări la Colterm. Au fost reduse posturile de conducere! Aceasta este prima măsură de eficientizare luată de noua administrație. Astfel, de la șapte directori, regia are acum doar patru.

„Consiliul de Administrație a început un proces de transformare masivă a Colterm prin care ne dorim ca această companie să reducă cheltuielile și să devină eficientă și stabilă. Având în vedere situația financiară a societății, era absolută nevoie de o reorganizare care să înceapă de la vârf, cu funcțiile de conducere. Prea mulți ani Colterm a fost un refugiu și o recompensă pentru diverse servicii politice, iar acest lucru trebuie să înceteze imediat. Nu voi permite ca această companie să fie căpușată de diverse interese personale sau de partid”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Astfel, din noua organigramă, aprobată de Consiliul de Administrație al Colterm, au dispărut posturile de director marketing, director comercial și director de producție. În etapa a doua a acestei reorganizări, Colterm va reduce numărul de posturi cu 20%, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 160 din numărul total de posturi, în marea majoritate personal neimplicat în procesul de producție.

„În acest moment, cheltuielile salariale ale Colterm se ridică la aproximativ 4 milioane de lei pe lună. Prin această reorganizare vom economisi circa 800.000 de lei pe lună. Acești bani sunt absolut necesari companiei și vor fi folosiți atât pentru investiții, cât și pentru stingerea datoriilor acumulate în ultimii 20 de ani”, a declarat Cristian Mîțu, președintele Consiliului de Administrație al Colterm.

Vă amintim că regia este într-o situație financiară foarte gravă. Are datorii de 300 de milioane de lei și a fost recent amendată de Comisia Europeană cu 21 de milioane de euro pentru că nu a achiziționat ceritificatele verzi pentru anul 2020.

LĂSAȚI UN MESAJ