Domul din Piața Unirii ar putea fi renovat cu fonduri nerambursabile

637

În acțiunea pornită cu câțiva ani în urmă, de a ridica aspectul întregului centru istoric al părții vechi a orașului, Episcopia Romano Catolică are o inițiativă demnă de toată lauda. Unul din cele mai vechi monumente ce îmbogățește patrimoniul spiritual al urbei, ar trebui să intre într-un amplu proces de reparații.

Aflăm de la Karina Cistelecan, managerul de proiect, și de la Pr. Nicolae Lauș, directorul cancelariei episcopale, următoarele date despre proiect.

Episcopia Romano Catolică de Timișoara anunță intenția de a realiza proiectul „Lucrări interioare şi exterioare de renovare, conservare, reabilitare a clădirii Catedralei Romano-Catolice din Timişoara şi a împrejmuirii, în vederea integrării în circuitul turistic naţional şi internaţional”.

Investiția va cuprinde în principal următoarele lucrări/ dotări: refacerea pardoselilor, refacerea parţială a tencuielilor interioare, curăţire, renovare, restaurare elemente sculpturale şi decorative, reparaţii şi înlocuire a ferestrelor deteriorate, înlocuire/ restaurare vitralii, refacere instalaţie încălzire, refacere instalaţii electrice interioare, instalaţii noi de curenţi slabi, iluminat decorativ, reparaţii mobilier specific, refaceri tencuieli şi rezugrăvire în totalitate a faţadelor, refacerea învelitorii din tablă zincată, înlocuirea de jgheaburi şi burlane, refacerea completă a împrejmuirii, executarea unui iluminat nocturn ambiental în scopul punerii în valoare a ahitecturii clădirii, refacerea spaţiilor verzi adiacente.

Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, intenționează să depună documentația completă în vederea accesării unei finanțări nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Valoarea aproximativă a investiției este de 4 milioane de Euro.

Catedrala Romano-Catolică, Domul Sfântul Gheorghe din Timișoara constituie un monument istoric și de artă de categoria A, fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din România (L.M.I. 2015) la poziţia nr. 152, având codul TM-II- m-A- 06176, cu denumirea Domul romano-catolic „Sf. Gheorghe”, fiind totodată cel mai mare edificiu religios de factură barocă de inspirație vieneză din această parte a Europei. Statutul lăcașului de cult, în cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara este cel de catedrală, cea mai importantă biserică din întreaga dieceză, ea fiind de jure și de facto reședința episcopului de Timișoara și al Capitlului Catedral. Lucrările la construcția Domului au început în anul 1736, la data de 6 august, fiind considerate drept încheiate în anul 1772. Prima Sf. Liturghie a fost celebrată în Dom la 8 septembrie 1754, o dată cu binecuvântarea lăcașului de către episcopul Franz Anton Engl de Wagrain. Consacrarea solemnă a avut loc însă abia la 24 aprilie 1803, aceasta fiind celebrată de episcopul Ladislaus Kőszeghy. Arhitectul căruia îi sunt atribuite planurile Domului este Josef Emmanuel Fischer von Erlach, directorul Oficiului Imperial de Construcții din Viena, cel care a proiectat și catedrala din Blaj. Ingineri locali, de înaltă ținută, precum Theodor Kostka, Carl Alexander Steinlein, Caspar Dissl, Johann Lechner și Philipp Maurer au contribuit în secolul XVIII în mod esențial la proiectul Domului.

 

LĂSAȚI UN MESAJ