Doamnele politehniste au dominat la „Excelența în cercetare”

139

Tradiționala serbare de Crăciun a angajaților Universității Politehnicam Timișoara include, de mai mulți ani, și decernarea premiilor „Excelență în Cercetare”.

Acestea au fost instituite pentru a răsplăti eforturile depuse de masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători, care au cele mai multe lucrări științifice publicate în reviste recunoscute la nivel internațional. Pe lângă diplomă și plachetă, premiile includ și un grant de cercetare în valoare de 1000 de euro, acordat din veniturile proprii ale universității.

Anul acesta, premiile „Excelență în Cercetare” au revenit, în totalitate, genului feminin. Dacă în trecut Universitatea Politehnica Timișoara era solicitată aproape exclusiv de bărbați, treptat, ponderea femeilor a tot crescut și, după cum se constată, nu doar cantitativ, ci și calitativ.

Cele patru premii „Excelență în Cercetare” pentru rezultate remarcabile obținute în anul universitar 2018-2019 au revenit următoarelor tinere:
– Monica Luminița Bălan, masterandă a Facultății de Management în Producție și Transporturi, anul II, care a publicat 8 articole științifice, dintre care 2 din circuitul ISI;
– ing.drd. Elena Lorena Hedrea, doctorand al Facultății de Automatică și Calculatoare sub conducerea academicianului Radu Emil Precup, în domeniul „Modelarea și conducerea automată a proceselor” și care, în perioada 2017-2019, a publicat 12 lucrări științifice, dintre care 3 în reviste indexate ISI;
– lect.dr.ing. Anamaria Todea, de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Departamentul CAICON, a cărei arie de expertiză este „Biotehnologie și biocataliză”, care a publicat 7 lucrări științifice în reviste indexate ISI, la 3 dintre acestea fiind prim autor;
– lect.dr.ing. Lavinia Afrodita Lupa, de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Departamentul CAICAM, a cărei arie de expertiză este „Tehnologii de tratare a apelor prin procese de adsorbție”, care are 16 lucrări publicate în reviste indexate ISI, la 3 dintre acestea fiind prim autor.

LĂSAȚI UN MESAJ