Dezbatere publică pentru Strategia „VELO-TIMIȘ”

65

Consiliul Județean Timiș a lansat invitația la întâlnirea de dezbatere publică a „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru realizarea pistelor de biciclete în Județul Timiș – «VELO-TIMIȘ»”, care va avea loc în data de 30 iunie 2023, ora 10:00, în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, bdul. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara.

      Elaborarea Strategiei pentru realizarea pistelor de biciclete în Județul Timiș – „VELO-TIMIȘ” a fost motivată de necesitatea conturării direcțiilor de dezvoltare, a diversificării și extinderii unei rețele coerente pentru deplasarea „velo” (pe biciclete, trotinete etc.), cu intenția de a asigura, pe termen lung, o infrastructură complexă pentru ciclism și cicloturism. 
Ordinea de zi a evenimentului va fi următoarea:

-Deschiderea evenimentului (anunțarea temei și a ordinii de zi, prezentarea reprezentanților instituției, a procedurii și a regulilor de desfășurare a evenimentului);
-Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
-Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menționarea termenelor aferente).
        La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice şi juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, presă. Persoanele care doresc să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice sunt rugate să se înregistreze online, transmițând o solicitare scrisă în acest sens, la adresa de e-mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro., urmând să li se aloce zece minute pentru prezentare.  
       
   Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției,
https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala, la sediul Consiliului Județean
Timiș, Bdul Revoluției din 1989 nr. 17 și se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul de administrație publică locală, monitor oficial și transparență decizională.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 01.07.2023, utilizând formularul online: https://www.cjtimis.ro/activitate/formular-colectare-propuneri-opinii-recomandari-cf-legii-52-2003/
, urmând ca acesta să fie transmis ca mesaj în format electronic, word și pdf la  adresa de mail cornelia.paraipan@cjtimis.ro.  
Informații suplimentare se pot obține la telefon:  0256/406.445, e-mail: cornelia.paraipan@cjtimis.ro , persoană de contact: Coadă Cornelia-Mihaela.