Curs pentru auditor intern al sistemului de management al calității, la CCIAT

395

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, în colaborare cu S.C. QUALITARIUM S.R.L. Timișoara, organizează în perioada 13 – 17 iunie 2016 (de luni până vineri, între orele 16,30-20,30), la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, cursul de auditor intern al sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011.

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor. Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015.

Auditorul în domeniul calității se ocupă, în principal, cu planificarea procesului de audit, colectarea și structurarea informațiilor specifice procesului de audit, analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management al calității, examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calității, întocmirea documentelor specifice procesului de audit.

Un manager fără audit este ca un operator fără instrument de măsurare. Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al organizaţiei să ia deciziile necesare, respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării rezultatelor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale organizaţiei.

Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi constructiv. Auditul calităţii nu are drept scop blamarea organizaţiei sau pedepsirea personalului auditat. Auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Tematica cursului:
1. Noţiuni generale privind calitatea
2. Principiile managementului calităţii
3. Prezentarea detaliată a cerințelor noului standard ISO 9001:2015
4. Auditul calităţii
4.1 Audituri interne – definiţii, obiective
4.2 Clasificarea auditurilor
4.3 Etapele auditului intern
4.4 Selectarea auditorilor
4.5 Responsabilităţile personalului implicat în auditul intern
4.6 Tehnici de comunicare
4.7 Recomandări pentru auditat

Aplicaţii:
 Elaborarea unui program anual de audituri;
 Elaborarea unui plan de audit;
 Elaborarea unui chestionar de audit pentru un proces descris într-o procedură dată;
 Identificarea şi documentarea unor neconformităţi din exerciţii date;
 Efectuarea unei simulări de audit de sistem (şedinţă de deschidere, auditare propriu-zisă, şedinţă de sinteză, şedinţă de închidere, elaborarea raportului de audit).

Chestionare de evaluare a eficacităţii instruirii:
o Chestionar privind cerinţele ISO 9001:2015;
o Chestionar privind auditul calităţii conform ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2011.

Lector: ing. Lucian TĂRĂBÎC, Director S.C. QUALITARIUM S.R.L. Timişoara, consultant calitate, auditor de certificare TÜV Austria si Lloyd’s Register, cu 19 ani de experienţă în domeniul calităţii.

Taxa de participare este de 1.000 lei. Persoanele fizice pot achita taxa în două rate. Membri CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului de Servicii. De asemenea, se acordă 10% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul ”Specialist în domeniul calității” în cadrul CCIAT. Certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoaștere naţională și internaţională, fiind emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

LĂSAȚI UN MESAJ