Cum putem închiria containere de la Retim

147

1. Beneficiază persoanele fizice şi agenţii economici, inclusiv cei care nu dețin contract de salubrizare, dar achită în avans contravaloarea prestației;
2. Se verifică situaţia financiară/creanțe la Biroul Contractare – relații cu clienții;
3. Se completează un Contract / Formular de comandă care cuprinde datele personale (BI/CI, CNP, adresă, telefon, număr înregistrare ORC, Cod Fiscal, cont bancă, ștampilă), capacitatea containerului şi locaţia unde clientul doreşte amplasarea lui, precum şi perioada pentru care are nevoie de container.
4. După umplerea containerului clienţii (agenți economici) vor anunţa telefonic fie ridicarea definitivă, fie înlocuirea containerului, în cazul în care mai are nevoie de el.
5. Persoanele fizice / asociații de proprietari vor achita contravaloarea prestației în avans.
6. Persoanele juridice care au contract cu RETIM Ecologic Service SA, şi care nu au restanțe de plată, pot transmite comanda și prin e-mail la contractare@retim.ro.
7. În cazul existenței unui contract de salubrizare valoarea prestației este facturată separat, după încheierea prestației.

LĂSAȚI UN MESAJ