Cum arăta Timișoara de altădată în Anuarul Socec 1924-1925 de la Biblioteca Congresului S.U.A.?…

17354

Editura Socec & Co a fost una din cele mai puternice edituri româneşti, un blazon al editării si comercializării de carte în perioada interbelică.
Înfiinţată la Bucureşti în 1856, de către librarul Ion V. Socec, a jucat un rol important in istoria culturală a ţării.
În 1871, Casa Socec şi-a înfiinţat şi o tipografie, apoi o fabrică de cartonaje, o litografie, zincografie, ajungând astfel în 1907 prima instituţie de arte grafice şi prima librărie din ţară. După 1945, pe locul Casei Socec a fost amenajat magazinul Victoria.
În 1919 avea 3 sucursale (Iaşi, Ploieşti, Craiova), iar în 1939 ajunsese la 13 sucursale în toată ţara.

La Biblioteca Congresului S.U.A. se află, chiar și digitalizat, Anuarul Socec al României Mari 1924-1925, un fel de enciclopedie trilingvă (română, franceză și germană) societății, geografiei și istoriei poporului român, fiind prezentată fiecare regiune, județ și localitate în parte.

Iată ce se spunea despre…

TIMIȘOARA
Capitala județului
Important centru comercial și industrial situat pe canalul Begheiului.

Orașul Timișoara este împărțit în 5 părți: Cetatea, Fabrica și cartierele Principesa Elisabeta (Elisabetin), Principele Carol (Carolin fost Iosefin) și Principele Mihai (Mehala) pe o suprafață de 16.488 jc. cu o populațiune de 82.689 locuitori și anume: Români 15.892, Germani (Șvabi) 29.188, Unguri 26.185, Evrei 8.296, alte naționalități 3.128 (recens. din 1920).

timisoara socecIstoric. Asupra fazelor istorice ale Banatului se pot cita următoarele date:
În anul 513 înainte de Chr. a fost locuit de Daci. Între 101 – 271 după Chr. a fost sub stăpânirea Romanilor, iar între 528 – 1526 a fost teatrul năvălirilor barbare și al atacurilor diverselor popoare căzând când în stăpânirea Ungurilor, când în aceea a Turcilor și Austriacilor.
Între anii 1526 – 1552 s-au dat lupte grele pentru stăpânirea acestui ținut, când la această din urmă dată cade definitiv sub stăpânirea turcească care durează 164 de ani, până la 1716.
Luptele pentru desrobirea de sub jugul turcesc au rămas fără succes până la 1716, când întreg ținutul este liberat și alipit Austriei luând denumirea de Banatul Timișan.
La 1867 este realipit Ungariei sub al cărei sceptru rămâne rămâne până la 1918, când este atribuit României, sub a cărei addministrare ia o mare dezvoltare.
Asupra fundării orașului Timișoara lipsesc date istorice precise, se crede însă că ar fi una dintre coloniile așezate de Romani, cunoscută sub denumirea de Zambara.
Orașul a avut de suferit în decursul vremurilor aceeaș soartă ca și restul provinciei.
Astăzi orașul Timișoara stă falnic pe un teren de liberă dezvoltare economică și culturală, putându-se număra ca unul din cele mai importante centre industriale și comerciale ale țării, fiind înzestrat și cu numeroase instituții de cultură.
Populațiunea Orașului este astăzi de aproape 100.000 de locuitori.

Mai departe, se face o trecere în revistă a insitutuțiilor statului, precum și a școlilor.
Apoi urmează ”adresele profesionale”, în ordine alfabetică.
De la unde se găsesc Abatoare, Acid acetic, Advocați, până la Agenții de comisioane și informațiuni, Alămari, Amalgam pentru oglinzi, Aurari și argintari, Azile și Băcani și așa mai departe.
Erau nominalizați până și Bancherii, Băncile și cine face parte din Consiliile de administrație…

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ