10.3 C
Timișoara
vineri 23 februarie 2024

Conferința de finalizare a proiectului „Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes”, la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara a marcat finalul perioadei de implementare a proiectului „Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes”, prin derularea unei conferințe, miercuri, 20 Decembrie 2023.
Implementat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023, proiectul „Viitorul tău în antreprenoriat – soluție pentru o carieră de succes”, ID 142048, este co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte Innotech Student, Axa prioritară 6 ‐ Educaţie şi competențe, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, POCU/829/6/13/142048.
Proiectul a avut ca obiectiv general implementarea unui program integrat de informare și formare antreprenorială care a condus la creșterea gradului de ocupare și a culturii antreprenoriale a absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar în județele regiunii Vest, prin crearea și dezvoltarea de afaceri în sectoare economice cu potențial competitiv și în domenii de specializare inteligentă.
Proiectul s-a desfășurat în următorii parametri financiari:
Valoare totală a proiectului: 9.674.627,49 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 8.223.433,37 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.383.632,57 lei
Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 67.561,55 lei
Printre rezultatele principale ale proiectului enumerăm:
Informarea a 461 de persoane cu privire la planurile de afaceri sprijinite în cadrul proiectului și activitățile derulate. 23827 de vizitatori ai paginii web a proiectului, https://vta.innotech.projects.uvt.ro.
Înregistrarea a 461 de studenți, doctoranzi și/sau cursanți, viitori absolvenți de învățământ superior, în grupul țintă al proiectului.
Derularea unui program de formare antreprenorială pentru 459 persoane selectate în grupul țintă al proiectului.
Absolvirea programului de formare antreprenorială de către 391 membri ai grupului țintă. Absolvenții au primit diplome acreditate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației.
Selectarea a 24 planuri de afaceri în vederea înființării și dezvoltării de întreprinderi în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC și/sau în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.
Dezvoltarea de competențe în utilizarea de întreprinderi simulate, în rândul a 24 de beneficiari.
Participarea la stagii de practică a 24 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare.
Oferirea de servicii personalizate de consiliere/consultanță/mentorat la 24 de beneficiari ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare.
Înființarea a 24 întreprinderi prin proiect.
Acordarea de subvenții în valoare de maxim 273.763,00 lei pentru 24 de intreprinderi.
Crearea a 72 locuri de muncă în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.
Dezvoltarea unei rețele antreprenoriale în scopul stimulării aptitudinilor antreprenoriale durabile
Realizarea unui studiu preliminar și a unui studiu de impact al antreprenoriatului la nivelul Regiunii Vest.
Încheierea a 36 de parteneriate cu companii din sectoarele competitive sau care au în vedere domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.
Derularea a 4 Workshop-uri dedicate stimulării aptitudinilor antreprenoriale.
În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele rezultate ale proiectului, impactul pe care acesta l-a avut în anii de implementare, rezultatele studiului preliminar și de impact privind mediul antreprenorial din regiunea Vest, precum și contribuția proiectului în crearea și dezvoltarea de afaceri în sectoare economice cu potențial competitiv și în domenii de specializare inteligentă.

Alte subiecte :

20 de ani de Smithfield România, 4.600 de specialiști dedicați în a produce „Hrană bună. În mod responsabil.”

2024 marchează 20 de ani de la debutul operațiunilor Smithfield România și tot atâția de angajament continuu în formarea de cariere de succes. „De...

Prima ediție 2024 a Salonului Industriei Ușoare | FOTO-VIDEO

În perioada 21 - 25 februarie 2024, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș găzduiește prima ediție din acest an a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment tradițional în rândul...

Citește și :