11.6 C
Timișoara
sâmbătă 24 februarie 2024

Comunicat de presă – Primăria Ghiroda

Decembrie, 2023

DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA GHIRODA,

JUDEȚUL TIMIȘ

COMUNA GHIRODA, cod fiscal: 5517220, cu sediul în sat Ghiroda, comuna Ghiroda, str. Victoria, nr. 46, județul Timiș, România, cod poștal: 307200, reprezentată prin Primar STANUSOIU Ionuț derulează începând cu luna septembrie proiectul nr. 1345 DOT/2023, cod proiect F-PNRR-Dotări-2023-3738, intitulat ,,Dotarea unităților de învățământ din comuna Ghiroda, județul Timiș” acordată:

▪ prin Uniunea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”
▪ prin PNRR/Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație

o Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13 Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională(EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și
o Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și
o Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.415.939,65 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.186.240,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 225.385,60 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 4.314,05 lei.

Data de începere a proiectului este 17 august 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai târziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea infrastructurii (dotarea cu mobilier și materiale didactice) și a resurselor tehnologice necesare celor 4 unități școlare vizate de prezentul proiect: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIRODA, SAT GHIRODA, COMUNA GHIRODA, JUDEȚUL TIMIȘ – Unitate de învățământ cu personalitate juridică, ȘCOALA PRIMARĂ GIARMATA-VII, SAT GIARMATA-VII, COMUNA GHIRODA și celor două grădinițe arondate, respectiv GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GHIRODA ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GIARMATA-VII.

Date de contact beneficiar:
UAT COMUNA GHIRODA
Primar: STANUSOIU Ionuț Telefon: 256.205.201, e-mail : administrator.public@primariaghiroda.ro

Alte subiecte :

Spălări și lucrări la rețelele Aquatim

Luni, 26 februarie, între orele 9-18 se va executa o conectare de conducte la intersecția străzilor Mureș și Meziad. Lucrările fac...

CCIA Timiș continuă sesiunea de înscrieri la programe de formare profesională

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesională organizează cursuri de formare profesională de specializare, calificare...

Citește și :