11.4 C
Timișoara
joi 29 februarie 2024

„Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară

În data de 19 decembrie 2023, a avut loc Conferința finală cu titlul Rolul dialogului intercultural în promovarea diversității culturale ca resursă pentru dezvoltarea comunitară, în cadrul proiectului „Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune și dezvoltare comunitară.”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul fost inițiat în 01 iulie 2022 și se va încheia în 31 decembrie 2023, fiind o contribuție la implementarea strategiei de dezvoltare locală (SDL) a zonelor urbane marginalizate de pe teritoriul GAL Timișoara. La conferință au participat cadre didactice si directori ale școlilor in care s-au desfășurat activitățile proiectului, membri ai echipei de implementare, mass media.

Obiectivul general al proiectului este „creșterea integrării sociale a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate de pe teritoriul SDL, prin acțiuni interculturale, artistice, de participare civică și dialog intercultural, precum și prin îmbunătățirea imaginii publice a acestor comunități”. Grupul țintă al proiectului este format din 350 de persoane, copii, tineri, elevi și adulți din teritoriul GAL Timișoara. Bugetul proiectului este de 1.418.109,18 lei

În cadrul proiectului au fost desfășurate activități care au angajat copiii și tinerii în intervenții de animație socio-culturală, scriere de povești și lectură publică și jurnalism comunitar care au contribuit la dobândirea de competențe care să susțină depășirea riscurilor de marginalizare și la îmbunătățirea relațiilor interculturale în interiorul comunităților vizate precum și cu comunitatea majoritară. De asemenea, a fost realizat un studiu de antropologie culturală privind memoria coexistenței populației locale. De asemenea a fost organizata o expoziției sincretica cu scopul de a valoriza produsele realizate de către copii in cadrul atelierelor de intervenție culturala in cartiere. In cadrul aceleiași expoziții și difuzat un film centrat pe schimbarea imaginii publice a comunităților marginalizate, film produs in cadrul proiectului anterior amintit.

Proiectul a fost implementat de Institutul Intercultural Timișoara, în parteneriat cu Fundația Popular – Europeană de Strategii Sociale, Economice și Culturale.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact

Institutul Intercultural Timișoara, Tel/fax: + (40) 256 498457, Email: iit@intercultural.ro
Persoană de contact: Ion Goracel, Telefon: 0761 43 42 38

e-mail: i.goracel@gmail.com, ion.goracel@intercultural.ro

Alte subiecte :

Cum arată calendarul complet al alegerilor din acest an

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri seara, la România TV, calendarul stabilit în coaliție pentru toate alegerile din acest an: 9 iunie – alegeri locale...

Ajutoarele de stat plătite companiilor din România în 2023 reprezintă 2% din PIB

Companiile economice din România au beneficiat de ajutoare de stat plătite în cursul anului 2023 în valoare totală de circa 29,5...

Citește și :