CJAS Timiș | Precizări referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice

116

Avand in vedere starea de urgenta declarata pe teritoriul tarii, Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis face urmatoarele precizari referitoare la modul de acordare si decontare a seviciilor medicale si farmaceutice:

  • serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
  • serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
  • decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat;
  • pentru  pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă;
  • decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;

„Fac un apel la toate persoanele asigurate sau neasigurate, precum si la toti colaboratorii  nostri ca suntem alaturi de ei, si ii asigur de tot sprijinul nostru si ca vom raspunde cu promptitudine la toate solicitarile venite catre noi. De asemenea, tin sa precizez ca furnizorii dispun de fonduri suficiente pentru a oferi serviciile medicale necesare si de care pot beneficia toti bolnavii”, a declarat Victor Dumitrascu, Presedinte-Director General CJAS Timis.

LĂSAȚI UN MESAJ