Cine vrea să devină expert în achiziții publice este ajutat de Camera de Comerț

145

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, pregătește pentru luna ianuarie 2018 cursul de Expert achiziţii publice – Cod COR 214946.
Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Adresabilitate: Potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, cursul vizează compartimentele de achiziții publice care urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi cu studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor.
Cursul se adresează atât persoanele care lucrează deja sau care doresc să lucreze în domeniul achizițiilor publice dar și autorităților contractante și celor care participă la licitații publice în calitate de ofertanți.
Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.
Tematica este următoarea:
-Legea achizițiilor publice (legi, hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare;
-Modalități de consultare a pieței;
-Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP;
-Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
-Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte;
-Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Cursul este structurat în două părți:
A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.
B.Partea practică – constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare.

LĂSAȚI UN MESAJ