Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar de stat pentru 2016-2017

143

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar de stat pentru anul şcolar/universitar 2016-2017.

Stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru viitorul an şcolar este în concordanţă cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020, şi anume reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la 11,3% până în 2020 şi reducerea cu cel puţin 580.000 a numărului de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale.
În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, locurile alocate asigură  cuprinderea generaţiei de copii/elevi cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18/21 de ani în învăţământul preuniversitar, inclusiv în cel special, precum şi înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv.

Cifrele de şcolarizare pentru viitorul an şcolar se menţin la nivelul celor aprobate pentru anul 2015-2016 pentru învăţământul de masă, la nivelurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, artă şi sportiv.
Mai exact, pentru anul şcolar viitor sunt prevăzute pentru educaţia timpurie 665.000 de locuri, pentru învăţământul primar – 925.000 de locuri şi pentru învăţământul gimnazial – 810.000 de locuri.
Pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal – frecvenţă/zi, actul normativ prevede 176.000 de locuri, pentru clasa a IX-a seral şi frecvenţa redusă – 17.000 de locuri, la clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţa seral – 15.000 de locuri, pentru învăţământ profesional – 53.000 de locuri, iar pentru stagii de practică, 5.000 de locuri.
Pentru învăţământul terţiar non universitar (postliceal) sunt alocate 28.000 de locuri.

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat este fundamentată de analiza nevoilor de calificări ale agenţilor economici pe baza structurii cererii potenţiale, pe domenii de formare profesională din învăţământul profesional şi tehnic, în perspectiva 2020.
Menţionăm faptul că numărul de elevi cuprinşi în învăţământul profesional a crescut în anul şcolar 2015-2016 faţă de anul şcolar 2013-2014, de la aproape 26.500 la peste 65.000 (adică o creştere de 246%).

Dacă în anul şcolar 2011-2012, ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul profesional din totalul elevilor din învăţământul profesional şi tehnic era de 6,4%, în anul şcolar 2015-2016 acest procent a crescut la 21,2%.

LĂSAȚI UN MESAJ