Cele mai noi cursuri organizate de mediul de afaceri din Timiș: formator și contabilitate primară

383

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, anunță organizarea unor noi serii de cursuri.

 Curs FORMATOR , în concordanță cu noul standard ocupațional din 2007. Perioada: 20 – 31 martie 2017 (de luni până vineri, între orele 16,30-20,30). Loc de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovadă că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” ( art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane pentru ocupația de Formator, iar obținerea certificării dă dreptul la practicarea aceastei meserii. Cursul are la bază metode dinamice, interactive şi practice în formarea viitorilor traineri, cu accent pe diverse studii de caz pe care participanții le pot folosi drept exemple în momentul exersării rolului de formator.

Cui se adresează acest curs?
• Tuturor celor care doresc să ofere în condiții legale cursuri și traininguri de calificare, recalificare, dezvoltare personală, dezvoltare de competențe, emițând diplome recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației;
• Persoanelor care oferă în cadrul firmei, în conformitate cu atribuțiile de serviciu, programe de formare (protecția muncii, cursuri de implementare a sistemelor de calitate, cursuri de calificare la locul de muncă);
• Persoanelor care doresc să se dezvolte personal, prin dobândirea de abilități și competențe, pentru transmiterea corectă și eficientă a unor mesaje către terți;
• Persoanelor din departamentul de Resurse Umane / lectori interni.

La finalul cursului, participanții vor fi capabili să:
 identifice necesitățile de instruire;
 sî folosească limbajul verbal, nonverbal și paraverbal în favoarea lor;
 să administreze situații dificile (ex. grupe de cursanți neinteresați de învățare);
 să aleagă informația relevantă pentru obiectivele de instruire;
 să construiască activități care să ducă la îndeplinirea obiectivelor de instruire;
 să faciliteze învățarea pe parcursul și după finalul programului de prezentare/instruire;
 să evalueze programul de prezentare/instruire pe baza unor criterii relevante;
 să facă rapoarte de instruire relevante pentru o companie;
 să organizeze programele de prezentare/instruire.

Cursul de formator și-a dovedit utilitatea și în contextul exersării altor roluri la locul de muncă sau chiar în plan personal. Iată câteva aprecieri ale unor cursanți din seriile anterioare: „Mi-a plăcut în mod special prezentarea clară, atitudinea pozitivă, modul de interacţiune al formatorului cu participanţii, exemplele multiple oferite. Un curs complex, incitant (…) și foarte bine structurat! Relația formator-cursanți a fost foarte relaxată, modul degajat al formatorului și aplicaţiile practice au făcut să fie bine asimilat cursul și bine înțelese obiectivele acestuia”. (Daniela Vilcu-Micu, responsabil mediu și gestiunea deșeurilor AZUR SA)
„Am petrecut 10 zile plăcute alături de oameni minunați. Pentru mine a fost mai mult decât un curs, a fost o experiență de viață pe care nu o voi uita curând. Felicitări, Alin! Ai creat un grup fantastic și ai fost pentru mulți dintre noi o sursă de inspirație, viziune și un trainer care face lucrurile din pasiune și pune mult suflet. Mulțumesc!”. (Petrișor Costică, șef serviciu RATT).
***

 Curs CONTABILITATE PRIMARĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI

Perioada: 27 martie – 28 aprilie 2017. Loc de desfășurare: Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursul are aplicabilitate imediată și tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile, pregătirea participanților pentru evidența contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA. Programa cuprinde module care se întrepătrund: contabilitate primară și contabilitate asistată pe calculator.

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare sau cu studii medii, care doresc să activeze în cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau instituțiilor publice, precum și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au deja în domeniu, oferind noțiuni teoretice și soluții practice diverselor probleme din activitatea zilnică.

Structura cursului: Noțiuni introductive; Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare; Inventarierea patrimoniului; Contul; Înregistrarea operațiunilor economico-financiare; Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare; Monografie contabilă.

Partea practică referitoare la întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verificare se va face utilizând aplicațiile informatice.
***

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).
Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.
Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.
Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere.

###

Informații și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, sau la tel. 0256 / 219172.
Persoane de contact:
Ana Maria Luca, tel. 0724/604132, e-mail: amluca@cciat.ro (curs formator)
Milena Mureșan, tel. 0742/924344, e-mail: mmuresan@cciat.ro (curs contabilitate).

(P)

LĂSAȚI UN MESAJ