CCIAT organizează două noi cursuri de formare profesională

99

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și
Perfecționare Profesională, demarează în cursul lunii mai 2018 următoarele cursuri:

 Auditor intern al Sistemului de Management al Calității (Cod COR 214130)

Perioada: 14 mai – 22 iunie 2018
, după următorul program:
– 14 mai – 25 mai 2018 – pregătire teoretică ( luni – vineri, orele 16 30 -20 30 )
– 29 mai – 22 iunie 2018 – pregătire practică (realizare portofoliu)
Cursul prezintă detaliat etapele tranziției de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 (tranziție care trebuie să se finalizeze cel târziu până în 15.09.2018, dată la care certificatele acordate conform standardului ISO 9001:2008 își pierd valabilitatea). Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implică abordarea pe bază de proces (ciclul PDCA) şi gândirea pe bază de risc (riscuri și oportunități în afaceri).

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a
sistemului de management al calităţii, din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO
9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.

În cadrul cursului, vor fi abordate aspecte privind: Noţiuni generale privind calitatea;
Principiile managementului calităţii; Cerințele noului standard ISO 9001:2015;

Auditul calităţii (audituri interne, clasificarea auditurilor, etapele auditului intern, selectarea
auditorilor, responsabilităţile personalului implicat în auditul intern, tehnici de comunicare,
recomandări pentru auditat).

Auditorul în domeniul calității se ocupă, în principal, cu planificarea procesului de audit,
colectarea și structurarea informațiilor specifice procesului de audit, analiza și aprecierea
conformității și eficacității sistemului de management al calității, examinarea documentelor
referitoare la sistemul de management al calității, întocmirea documentelor specifice procesului de audit.

Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al organizaţiei să ia deciziile necesare,
respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării
rezultatelor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale organizaţiei. Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al
calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi
constructiv, care nu are drept scop blamarea organizaţiei sau pedepsirea personalului auditat. Astfel, auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Lector: Lucian TĂRĂBÎC
Coordonator curs: Milena MUREŞAN
Taxă de participare: 1200 lei/pers.

 Manager de proiect (Cod COR 242101)

Perioada: 21 mai – 7 iunie 2018, după următorul program:
o 21 – 31 mai: pregătire teoretică (luni – vineri, orele 16 30 -20 00 );
o 4 – 7 iunie: pregătire practică (realizare proiect).

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect.

Este acoperită întreaga tematică necesară pentru ocuparea unui post de manager de proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție: Management organizațional vs. management de proiect; Definirea, planificarea și implementarea proiectului; Surse și instrumente, cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana și România.

Formarea se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul
public cât și din cel privat. Vor fi tratate modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile
managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. În acest sens, CCIAT asigură
asistență în vederea pregătirii proiectului final de absolvire.

IMPORTANT !
Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect”reprezintă o condiție
esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană.
CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final.

Lector: Monica MIȘCĂ
Coordonator curs: Cecilia MATEŞ
Taxă de participare: 1000 lei/pers.

LĂSAȚI UN MESAJ