CCIA Timiș vă invită la Sesiunea 2020 a programului EIT Climate-KIC Pioneers into Practice

36

Ce este Pioneers into Practice? Un program educațional cu o componentă de mobilitate care oferă experților din domenii legate de schimbările climatice o experiență în tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, printr-o combinație de învățare bazată pe practică și ateliere de lucru.

Cui se adresează? Pionierilor ”PIONEERS” – experți în domenii precum sustenabilitate, durabilitate, eficiență energetică, orașe inteligente, tranziția inteligentă, managementul deșeurilor, al apei, al pădurilor, economie circulară, mobilitate, eficiența resurselor, agricultură sustenabilă, educație, cercetare, administrație. Gazdelor ”HOSTS” – Organizații neguvernamentale, întreprinderi mici sau mijlocii, companii multinaționale, universități sau institute de cercetare cu interes în domeniul impactului schimbărilor climatice.

Cum se desfășoară? Programul începe cu o sesiune de online learning în care pionierii sunt inițiați în System thinking, Transition Theory și diferite tool-uri pentru a aplica practic aceste concepte. Pionierii vor participa la 2 workshopuri naționale și un workshop internațional, vor lucra în echipe la proiecte de grup ce au ca teme diferite provocări locale. Pionierilor li se oferă șansa de a ieși din zona de confort, de a experimenta și lucra într-un alt tip de organizație, de a simți timp de 4-6 săptămâni o cultură nouă, un mediu nou, de a-și testa capacitatea de adaptare. Se realizează un matching între pionier și gazdă, în funcție de preferințele pionierului și de acceptul gazdei.

*în funcție de situația COVID-19 la momentul desfășurării activităților programului, se va opta pentru instrumente alternative pentru derularea acestora, fără a pune in pericol persoanele implicate.

Cine poate participa? Pionieri și organizații din 19 țări participante în program: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Grecia, Finlanda, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania.

Programul sesiunii:
 Sesiune de online learning
 Workshop introductiv, 13 – 15 Mai 2020
 Proiecte de grup, Mai – August 2020
 Stagiu de practică (4–6 săptămâni), Septembrie – Octombrie 2020
 Workshop Internațional, 4 Noiembrie 2020
 Workshop final, 17 – 18 Noiembrie 2020
Termenul limită de înscriere este 23 Aprilie 2020.

Detalii despre program, locații disponibile, calendar de evenimente, modalitatea de înscriere sunt disponibile pe site-ul: https://pioneers.climate-kic.org/

Informații suplimentare se pot obţine la telefon 0721896961, e-mail: cbadulescu@cciat.ro, persoană de contact Cristina Bădulescu – coordonator Hub EIT Climate-KIC/ CCIAT.

EIT Climate KIC este cel mai mare parteneriat public-privat de inovare din Europa destinat prevenirii schimbărilor climatice, fiind compus din companii private dinamice, organizații academice de renume și instituții ale sectorului public. EIT Climate KIC a fost creată în 2010 de către Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).

LĂSAȚI UN MESAJ