CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna septembrie 2018

96

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare
Profesională demarează în cursul lunii septembrie 2018 două noi serii de cursuri: Responsabil de mediu și Manager de Proiect.

 Responsabil de Mediu (COD COR 325710)

Activitatea desfășurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor,
obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor de mediu,
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Tematica:
 – Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei,
astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
 – Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 – Aplicarea procedurilor de calitate;
 – Gestionarea cerințelor legale de mediu;
 – Elaborarea programului de management de mediu;
 – Monitorizarea factorilor de mediu;
 – Realizarea auditului intern;
 – Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de
urgență;
 – Raportarea activității de mediu;
 -Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Adresabilitate: Cursul se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de
mediu și agenților economici care generează deșeuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art.22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din
rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor
prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Perioada: 10 – 19 septembrie 2018
Lector: Alina Lavinia CĂLUȘERU
Taxă de participare: 800 lei / pers.

 Manager Proiect (COD COR 242101)

Obiectivele programului de formare

Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare și acoperă tematica necesară
pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau
locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție.

Cursul își propune să pregătească specialiști pentru a coordona realizarea și
implementarea proiectelor cu finanțare europeană, adresându-se, totodată, și tuturor
celor care doresc să-și dezvolte abilități practice, utile pentru rezolvarea problemelor
specifice managementului proiectelor.

Adresabilitate

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în
domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi
implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun
control asupra proiectelor.

Perioada: 17 septembrie – 2 octombrie 2018.
Lector: Monica MIȘCĂ
Taxă de participare: 1000 lei / pers.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere, cf. Ghidului Serviciilor. Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele
obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de
Ministerul Educației.

IMPORTANT!
Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform OG nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal art. 21, alin 2 lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.