CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri acreditate

23

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada februarie-martie 2020 noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

* CONTABILITATE PRIMARĂ CU UTILIZAREA CALCULATORULUI
(Cod COR 331302)
Perioada: 10 februarie – 6 martie 2020
Taxă de participare: 1000 lei/pers. (10% reducere pentru membri CCIAT)
Grup țintă: Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare sau studii medii care doresc să se califice pentru a activa în cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau instituțiilor publice, cât și persoanelor care vor să își aprofundeze cunoștințele din domeniu.
Tematica: Cursul oferă noțiuni teoretice și soluții practice la problemele care se ivesc în activitatea curentă. Fiind un curs practic, acesta are aplicabilitate imediată și tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile, pregătind participanții pentru evidența contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA. Programa cuprinde module care se întrepătrund: contabilitate primară, contabilitate asistată pe calculator.

Structura cursului:
– Noțiuni introductive
– Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare
– Contul
– Înregistrarea operațiunilor economico-financiare
– Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare
– Monografie contabilă
– Examen
Partea practică care privește întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verficare se fac utilizând aplicațiile informatice.

* RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(COD COR 242231)
Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene și, prin urmare și în România, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 94/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018. Ca urmare, organizațiile din sectorul public cât și cele din sectorul privat sunt obligate să desemneze o persoană ca Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.
Perioada: 10 februarie – 10 martie 2020
Program:
– 10 – 21 februarie – Pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 19.30)
– 22 februarie – 10 martie – Pregătire practică (realizarea portofoliului).
Taxă de participare: 1800 lei / pers.
(10% reducere pentru membrii CCIA Timiș)
Tematica:
– Pregătirea teoretică conform Regulamentului 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) și Legii 190/2018 pentru a putea susține poziția de DPO;
– Pregătirea practică conformă pentru a putea susține poziția de DPO;
– Noțiuni privind circuitul documentelor;
– Noțiuni privind procesarea datelor;
– Noțiuni privind securitatea documentelor;
– Noțiuni privind securitatea informatică;
– Noțiuni privind evaluarea riscului (riscul fizic, informatic);
– Noțiuni privind evaluarea impactului (DPIA);
– Noțiuni fundamentale privind întocmirea politicilor și procedurilor;
– Recuperarea după dezastru, concepte, metode, evaluări, scenarii;
– Noțiuni fundamentale privind identificarea elementelor ce trebuie auditate pentru îmbunătățirea continuă;
– Conceptul de actualizare permanentă, metode și indicatori;
– Noțiuni fundamentale privind implementarea de standarde;
– Prezentarea conceptelor standardelor ISO 27001, ISO 27005, ISO 31010, ISO 29134.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și europeană și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, fiind eliberate împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite.

Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvirea cursului.

Informații și înscrieri:
Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT, Centrul Regional de Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), camera 105, zilnic între orele 08.00-16.00, tel. 0256-219172, 0256-294922, 0720/444120/1, e-mail: mmuresan@cciat.info , ladriana@cciat.info , dfp@cciat.info .
Persoană de contact: Tania AVRAMOV, Manager DFPP
Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro .

LĂSAȚI UN MESAJ