CCIA Timiș pregătește noi cursuri pentru finalul de an

63

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada noiembrie-decembrie 2019 noi serii de cursuri acreditate, după cum urmează:

* INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM)
(Cod COR 325723)
Perioada: 18 – 27 noiembrie (luni-vineri, între orele 16.00-20.00)
Formator: Doina POPETE, inspector de muncă ITM
Taxă de participare / Condiții de acces:
A. Nivel de bază (40 ore): 650 lei /pers.
Condiții minime de acces: studii în învăţământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic.
B. Nivel mediu (80 ore): 900 lei / pers.
Condiții minime de acces: studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.
Taxa poate fi achitată în două rate ca persoană fizică. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT.
Adresabilitate: Cursul se adresează specialiștilor din orice unitate, instituție, societate comercială sau bugetară ce urmărește organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de asigurare a securității și sănătății în muncă, în conformitate cu normele generale de protecție a muncii.
Tematica cursului:
A. Nivel de bază (40 ore): Cadrul legislativ general; Concepte de bază; Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor; Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității; Acordarea primului ajutor.
B. Nivel mediu: Cadrul legislativ general; Criterii generale pentru evaluarea riscurilor;
Organizarea activității de prevenire; Acțiuni în caz de urgență; Planuri de urgență și evacuare; Elaborarea documentațiilor necesare desfașurării activității de prevenire și protecție; Evidențe și raportări în domeniul SSM; Aplicații practice.
NOU: În cadrul cursului de SSM se prezintă și legislația privind utilizarea substanțelor și a preparatelor chimice periculoase și obligațiile angajatorilor care le utilizează în desfășurarea activității: Regulamentul CE 1907/2006-REACH; Regulamentul CE 1272/2008 (CLP); Directive europenetranspuse în legislația națională; Alte prevederi legislative naționale.
SUPLIMENTAR se mai eliberează un certificat neacreditat care atestă parcurgerea modulului privind legislația substanțelor periculoase.

* INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304)
Perioada: 18 noiembrie – 06 decembrie (luni – vineri, între orele 17.00 – 20.00)
Formatori: Lucica ZIRBĂU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU
Taxă de participare: 800 lei/pers.
Structura cursului: Contractul individual de muncă; Vechimea în muncă; Contractul colectiv de muncă; Jurisdicţia muncii; Răspunderea salariaților; Salarizarea. Permisul de Muncă; Formarea profesională; Asigurările sociale de stat; Noțiuni de organizare și legislația muncii;
Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; Recrutarea și selecția personalului; Modul de instruire în aplicația REVISAL în urma căruia se obține un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

* EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE (Cod COR 214946)
Perioada: 18 noiembrie – 03 decembrie
Formator: Daniela GOIA
Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20%
reducere pentru absolvenții sesiunii de instruire „Utilizare S.I.C.A.P.”, organizată de CCIAT.
Adresabilitate: Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să
participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.
Tematica cursului: Legea achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern).Domeniul de aplicare; Modalități de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP;
Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Structura cursului:
A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații;
B.Partea practică – aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.
Reduceri generale la taxa de participare:
– 10% pentru membrii CCIAT;
– 10% pentru cel de-al doilea curs urmat la CCIAT într-o perioadă de 6 luni;
– 20% pentru cel de-al treilea curs urmat la CCIAT într-o perioadă de 6 luni . Reducerile nu se cumulează!
IMPORTANT!
Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.
Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit. Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.
Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri
al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110, tel. 0720444121, 0256-294922, 0256-219171/2, e-mail: tavramov@cciat.info .
Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP.
Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro

LĂSAȚI UN MESAJ