10.3 C
Timișoara
vineri 23 februarie 2024

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș – Anul 2023 în fapte, cifre și imagini | VIDEO


Anul 2023 ce se va încheia în câteva zile a fost unul din cele mai prolifice pentru mediul de afaceri timișean. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a făcut publice unele din cele mai semnificative repere din activitatea ce s-a derulat cu și pentru oamenii e duc înainte economia județului.
Începem o prezentare a acestor evenimente cu seria de întâlniri cu omologi de peste hotare și cu ambasadele țărilor cu care avem legături de afaceri.

Întâlniri, vizite, evenimente oficiale în țară și străinătate au fost în număr de 24. Mai jos le prezentăm în ordine cronologică.

Vizita la CCIAT a Ambasadorului României în Ungaria 13 ianuarie:

E.S. Dl. Gabriel-Cătălin Şopandă, Ambasadorul României la Budapesta și reprezentant al României la Comisia Dunării, a avut o întâlnire de lucru cu Președintele CCIAT, doamna Florica Chiriță.
În debutul întrevederii, Președintele CCIAT a făcut o scurtă prezentare a economiei Județului Timiș și o prezentare a activităților Camerei și a serviciilor destinate comunității de afaceri cât și o retrospectivă a relațiilor de colaborare ale CCIAT cu diverse entități din Ungaria, punând accent pe buna colaborare cu Ambasada României de la Budapesta. La rândul său, înaltul diplomat a prezentat colaborarea dintre România și Ungaria derulată în cursul anului trecut, respectiv organizarea a două întâlniri cu firme din România în domeniul energiei și în cel al logisticii și organizarea Zilelor Aradului la Budapesta. Totodată, în baza bunelor relații de colaborare cu HUNGEXPO, România a avut pavilion național la Târgul de Turism Budapesta. Pentru anul acesta, în contextul „Timișoara, capitală europeană a culturii”, Ambasada intenționează organizarea unui eveniment de mare anvergură, sub genericul ZIUA TIMIȘOAREI.

La propunerea Președintelui CCIAT, s-a convenit asupra unei agende de lucru comune care să cuprindă organizarea în cursul acestui an, sub egida Ambasada României la Budapesta, a mai multor evenimente economice, respectiv:
– Forum de afaceri multisectorial, la Budapesta sau la Timișoara cu participarea firmelor din Regiunea Vest, 9 mai Ziua Europei;
– Seminar cu tur operatorii din cele două țări / info trip, la Timișoara și/sau Budapesta.
Totodată, CCIAT se va implica în organizarea acțiunilor economice din cadrul Zilei Timișoarei.
Pentru a sprijini firmele timișene să participe în condiții avantajoase la târgurile sectoriale internaționale găzduite de HUNGEXPO Budapesta, Domnul Ambasador va facilita contactul cu conducerea centrului expozițional în vederea semnării unui acord de cooperare cu CCIAT.
În ceea ce privește proiectul JEDI – Inițiativă Comună pentru Ocuparea Forței de Muncă, derulat de CCIAT cu mai multe entități din Ungaria, se va trimite spre Ambasadă o prezentare a proiectului și a acțiunilor organizate la Timișoara și Szeged – târguri de carieră, conferințe profesionale privind forța de muncă.

Întâlniri oficiale ale CCIA Timiș prilejuite de festivitățile de deschidere a Timișoarei, Capitală Europenă a Culturii 2023
16 februarie:

E.S. D-ra Dao VIBULPANICH, Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar al Thailandei în România, a avut o întrevedere cu Președintele CCIA Timiș, Florica CHRIȚĂ. Au fost prezentate aspecte ale economiei județului Timiș, ale activității CCIAT și a fost exprimată dorința de avea o relație interinstituțională constructivă, bazată pe rezultate concrete în beneficiul celor două comunități de afaceri. CCIAT s-a aratat interesată de a fi co-organizator și de a participa cu companii la o misiune economică în Thailanda în domeniul energiei solare și, totodată, de a organiza un Forum de Afaceri multisectorial, la Timișoara și/sau în Thailanda. În urma vizitei, Președintele CCIAT a primit invitația de a participa la un prânz de afaceri la sediul Ambasadei Thailandei din București.

17 februarie:

O delegație a Ambasadei Italiei la București, condusă de Ambasadorul Alfredo Durante Mangoni, a fost prezentă la Timișoara unde a efectuat o serie de vizite la societăţi italiene şi a avut întâlniri cu reprezentanţi ai comunității de afaceri și ai instituţiilor culturale.
Directorul ICE / Agenția Italiană pentru Comerţ Exterior a Italiei, dna Micaela SOLDINI, a avut o întâlnire de lucru cu Directorul Dept. de Relații Economice cu Mediul de Afaceri al CCIA Timiș, dra Stana STOIANOV, pentru a discuta și aprofunda proiectele comune planificate în cadrul vizitei la Timișoara a Ambasadorului Italiei, în luna noiembrie a anului trecut, respectiv organizarea de misiuni economice timișene de vizitare a unor mari târguri și saloane sectoriale internaționale din Italia cu sprijinul asociațiilor italiene de business din domeniul industriei mobilei, agricultură, textile etc. cât și organizarea la Timișoara a Galei de Excelență a Afacerilor Italiene.

17 februarie:

Vicepreședintele Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Timiș, Darius GEORGIU, a participat la întâlnirea găzduită de Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” Timișoara cu E.S. Dang Tran Phong, Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar al Republicii
Socialiste Vietnam în România și E.S. Tengku Dato’ Sirajuzzaman, Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar al Malaysia în România, alături de reprezentanți ai comunității de afaceri timișene și ai ITM Timiș. Cu o tematică de mare actualitate, respectiv lipsa forței de muncă în mai toate domeniile, și modalitatea în care Republica Vietnam poate da o mâna de ajutor, exportand resursă umană calificată, întâlnirea a fost extrem de benefică pentru întreg spectrul de
business prin deschiderea, aprofundarea și clarificarea conturului acestei oportunități.

17 februarie:

Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, s-a întâlnit la sediul CCIAT cu ing. Josef HERK, Președinte și Director General al Camerei de Comerț din Stiria, Mag. Andreas Bardeau, Consul Onorific al României în Austria și Georg Bardeau, Consul Onorific al Austriei la Timișoara. Întâlnirea a vizat stabilirea unei colaborări interinstituționale și identificarea de oportunități de afaceri și investiționale. A fost prezentat sistemul de organizare și funcționare a camerelor de comerț din cele două țări, cu accent pe învățământul profesional dual și camerele de meserii din Austria. Au fost identificate posibilități de cooperare prin proiecte comune în domeniul educației, formării profesionale și a Centrelor de Talente și Orientare în Carieră de la vârste fragede (ex. proiect Interreg) precum și în domenii de interes reciproc – eco-design, sustenabilitate, economie circulară. CCIAT a fost invitată la Graz, pentru o întâlnire de lucru în vederea definitivăriiproiectelor discutate. Au mai fost abordate aspecte privind facilitarea antreprenoriatului, bune practici în domeniul turismului (schi, ape termale, Formula 1).

17 februarie:

Dna Florica CHIRIȚĂ, Președintele CCIA Timiș, a avut o întrevedere cu E.S Dl. Issam MASALHA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Palestinei în România, însoțit de Dr. WAEL AL-BATTREKHI, Consilier Ministerial și adjunct al șefului misiunii și Dr.QADI ALI, Președinte Diaspora Europa.
Subiectele discutate au vizat prezența a mii de studenți palestinieni, absolvenți ai universităților din Timișoara, care ajung în funcții de conducere în Guvernul Palestinei, directori de spitale etc., organizarea de forumuri de afaceri și întâlniri B2B. Anul acesta, va avea loc o întâlnire interguvernamentală având ca obiectiv încurajarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări. CCIA Timiș va supune atenției un program comun de activități pentru semestrul II al 2023.

20 februarie:

E.S. Dr. Zafar Iqbal, Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar al Republicii Islamice Pakistan în România s-a întâlnit cu domnul Darius GEORGIU, Vicepreședintele CCIA Timiș.
Discuțiile s-au concentrat pe identificarea de oportunități de dezvoltare a relațiilor de afaceri bilaterale dintre Pakistan și județul Timiș.
Excelența Sa a menționat faptul că Pakistan poate deveni o bună piață de desfacere pentru producția românească, în special în domeniul produselor agricole. Totodată, produsele din Pakistan pot fi distribuite prin intermediul hub-urilor logistice din Europa (Frankfurt sau Rotterdam). Pakistan poate deveni furnizor în domenii precum textile, piele, echipamente de protecție, orez etc. Un subiect amplu dezbătut a vizat piața fortei de muncă, necesitatea unei mai bune implicări din partea statului, respectiv proceduri mai facile, control mai eficient, termene mai scurte de acordare a vizelor de lucru, mărirea capacității administrative.

Prânz de afaceri la Ambasada Thailandei în România
22 februarie:

La invitația E.S. Doamna Dao VIBULPANICH, Ambasador Extraordinar și Plenipotenţiar al Thailandei în România, Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, însoțită de Stana Stoianov, Director al Dept. Relații Economice cu Mediul de Afaceri, a participat la un prânz de afaceri care a avut loc la sediul Ambasadei din București.
Acțiunea s-a născut urmarea vizitei înaltului diplomat la CCIA Timiș, în 16 februarie a.c., în contextul Timișoara, capitală europeană a culturii. Au fost continuate discuțiile privind organizarea unei misiuni economice la Bangkok în domeniul energiei solare și a unui Forum de Afaceri multisectorial la Timișoara. În acest sens, Ambasada va intermedia un contact direct cu Camera de Comerț România-Thailanda ca punct de legătură pentru mediile de afaceri din cele două țări, sursă de informații și sprijin concret de promovare a investițiilor reciproce și de organizare de evenimente economice.

Ziua Națională a Irlandei, sărbătorită oficial pentru prima dată la Timișoara
17 martie:

Pentru prima dată în afara capitalei, Ambasada Irlandei în România a sărbătorit Ziua Națională a Irlandei la Timișoara. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și a fost marcat printr-o recepție oficială care a avut loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT.
Spre încântarea publicului festivitatea a fost deschisă de vocea muzicală a E.S. Paul McGarry intrepretând Imnul de Stat Irlandez.
Imnul României a fost cântat a cappella de Traian Mișcu, tenor la Opera Națională Română Timișoara.
„Ziua Sfântului Patrick este o tradiție care a prins și s-a întins în întreaga lume. In România, este o zi fascinantă pentru că este o țară de care suntem aproape, chiar dacă nu avem prea mulți irlandezi care să locuiască aici, dar cred că românii au îmbrățișat această sărbătoare și se bucură de ea” a spus E.S. Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei în România. Înaltul diplomat a mai adus menționat faptul că cele două state au mare potențial de schimburi economice ce nu este exploatat atât cât ar trebui, la care se adaugă schimburile culturale și cele în plan educațional ce de asemenea ar trebui intensificate.

În mesajul de deschidere, Președintele
CCIA Timiș, dna Florica CHIRIȚĂ, a făcut referiri la bunele relații dintre Irlanda și mediul de afaceri din această
parte de țară.
„Acest eveniment de marcă pe care îl găzduim în casa noastră se înscrie în agenda de lucru pe care am stabilit-o împreună cu Domnul Ambasador, la întâlnirea pe care am avut-o la Timișoara, în mai anul trecut.
A fost o întâlnire extrem de bună, din care s-a născut o agendă de lucru complexă, concretizată în două evenimente de mare amploare de care au beneficiat oamenii de afaceri timișeni – participarea a 8 directori de spitale și clinici private și de stat din Timișoara la Forumul Global de Sănătate de la Dublin (iunie) – singura delegație care a reprezentat România, cât și participarea unor companii timișene din sectorul agricol la Târgul de Agricultură Dublin, (septembrie), evenimente organizate cu sprijinul Ambasadei Irlandei, în condiții de gratuitate oferite de Enterprise Ireland. Am încrederea că relațiile de parteneriat și colaborare cu Ambasada Irlandei inițiate anul trecut vor continua să se dezvolte dinamic și ascendent, în beneficiul comunității de afaceri din țările noastre”
, a spus Președintele CCIAT.
La eveniment au fost prezenți Dominic Fritz, Primarul Municipiului Timișoara și Sorin Ionescu, Subprect al Județului Timiș. După discursurile oficiale, CCIA Timiș a oferit o surpriză pentru distinșii oaspeți din Irlanda, un tort sub forma tradiționalei pălării verzi. Seara a continuat cu muzica irlandeză, cu dans tradițional, bere neagră Guinness și mâncare specifică.
La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai elitei afacerilor timișene, oficiali ai administrației publice și ai serviciilor deconcentrate, corpul diplomatic acreditat la Timișoara, personalități ale mediului universitar și de cultură, colaboratori ai CCIAT, mass media.
Ambasadorul Irlandei a fost însoțit de o delegație de afaceri formată din Alexandru Aionițoaei, Market Adviser al Enterprise Ireland – Biroul Praga și din Președintele și membri ai Consiliului de Conducere a Asociației de Afaceri Romania-Irlanda (R.I.B.A.).

Întâlnirea Președintelui CCIA Timiș cu Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România a vizat rezultate concrete pentru comunitatea de afaceri timișeană
20 aprilie, București:

Delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș condusă de președintele CCIAT Florica CHIRIȚĂ a fost invitată la sediul Ambasadei Republicii Populare Chineze din București la o întâlnire de lucru cu E.S. Domnul Han Chunlin, Ambasador.
După o prezentare succintă a principalilor indicatori economici ai Județului Timiș, a activității CCIAT și a istoricului relațiilor de colaborare cu entități din China, a fost discutată și convenită o agendă de lucru comună pentru perioada care urmează.
Astfel, au fost stabilite următoarele:
Organizarea unei misiuni economice timișene de vizitare a CIIE Import Expo Shanghai 2023 (7-11 noiembrie), cel mai mare târg multisectorial de profil din lume;
Găzduirea la CRAFT în 28 mai a unui eveniment de prezentare a Târgului Shanghai 2023;
Organizarea la CRAFT în cursul anului 2024 a unei expoziții solo de produse din China.
Totodată, în contextul „Timișoara, capitală culturală europeană”, Președintele CCIAT a propus ca delegațiile culturale chineze care vizitează anul acesta orașul să aibă și o componentă de business, caz în care pot fi organizate forumuri de afaceri și întâlniri B2B.
Rezultate: Organizarea unui eveniment de prezentare a China International Import Expo Shanghai 2023, CRAFT, 28 mai 2023; Participarea unei delegații de afaceri timișene la China International Import Expo Shanghai, 3-11 noiembrie 2023

Vizita de lucru a Președintelui CCIA Timiș la Ambasada Republicii Polone în România
22 aprilie:

La invitația Ambasadei Republicii Polone în România, delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș condusă de Președintele CCIAT Florica CHIRIȚĂ a avut o întrevedere la sediul Ambasadei cu Doamna Natalia Piotrowska, Însărcinat cu afaceri a.i. și cu dna Crina Bârlădianu, Expert Senior la Secția Politico-Economică a Ambasadei.
Discuțiile au vizat în principal stabilirea unei agende de lucru comună cu rezultate în beneficiul comunității de afaceri timișene. Astfel, s-a stabilit organizarea sub egida Ambasadei Poloniei, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, a unui Forum de Afaceri România-Polonia. Totodată, partea poloneză a recomandat CCIAT – și a furnizat datele de contact respective, să contacteze Camera Bilaterală de Comerț şi Industrie Polono-Română, Camera Națională de Comerţ a Poloniei din Varșovia cât și Primăria Oraşului Lublin, prin Departamentul de Strategie și Antreprenoriat, în vederea inițierii de evenimente economice.
„Așa cum spun de fiecare dată la întâlnirile cu corpul diplomatic sau camere de comerț din străinătate, o îmbinare a afacerilor cu cultura nu poate fi decât benefică. O comunitate animată din punct de vedere cultural stimulează creativitatea și încurajează spiritul antreprenorial”, a transmis Președintele CCIAT.

Vizita de documentare în Județul Timiș a reprezentanților corpului diplomatic străin acreditat în România
21 mai:

Președintele CCIA Timiș, Florica CHIRIȚĂ, a fost invitată la întâlnirea găzduită de Palatul Administrativ a 25 de ambasadori și șefi de misiuni diplomatice străine acreditate în România cu reprezentanți ai comunității de afaceri locale. În intervenția sa, Președintele CCIAT a prezentat situația principalilor indicatori economico-sociali realizați de județul Timiș în 2022 cât și acțiunile CCIAT ce au avut ca scop internaționalizarea business-ului timișean.
„Este demn de remarcat că în cursul anului trecut și în primul semestru al acestui an, CCIA Timiș a primit vizita sau a avut întâlniri cu peste 30 de oficiali ai corpului diplomatic străin acreditat în România. Nu au fost doar vizite protocolare, ci discuțiile avute au condus la stabilirea unor agende de lucru comune, unele încă în derulare. Concret, am organizat o serie de evenimente economice – misiuni economice, forumuri de afaceri, conferințe pe teme de interes, întâlniri B2B, participări la expoziții internaționale de mare anvergură. La multe dintre acestea, firmele timișene au beneficiat de facilități și gratuități oferite de guverne sau de diferite entități economice ale țărilor organizatoare.
Doar anul acesta, am organizat sub egida Ambasadelor, câteva evenimente premieră: Ziua Națională a Irlandei, două seminarii în domeniul medical în colaborare cu Camera de Comerț Italiană pentru România și Zilele Belgiene la Timișoara, în parteneriat cu Camera de Comerț Belgia-Luxemburg-România-Republica Moldova. (…) Îmi exprim întreaga deschidere spre colaborări cu toate structurile diplomatice străine din România. Vă invit să reveniți la Timișoara, pentru a ne întâlni și a stabili agende de lucru cu acțiuni concrete destinate aprofundării relațiilor de afaceri bilaterale”,
a spus în mesajul său Președintele CCIAT.
Delegațiilor străine le-au fost prezentate câteva importante companii timișene într-o mini-expoziție organizată de CCIAT: Apa Aur’a, Crama Aramic, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, Senneville și producătorul de carne Agil cu marca Produs în Banat.

Eveniment de prezentare a China International Import Expo Shanghai 2023
28 mai:

Centrul Regional de Afaceri al CCIAT a găzduit un eveniment de prezentare a celei mai mari manifestări expoziționale dedicată importului pe plan mondial – China International Import Expo (CIIE) Shanghai 2023 –organizat de CCIA Timiș cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze în România.
Delegația chineză care s-a întâlnit cu oamenii de afaceri timișeni a fost alcătuită din SHI Huangjun, vicepreședinte al Centrului Național Expozițional Shanghai, GAO Feng, director Dept. Publicitate CIIE și LIU Xuan, secretarul Ambasadei R.P. Chineze la București.
Din partea CCIA Timiș, prezentarea evenimentului și moderarea discuțiilor a fost făcută de Mihaela TOMESCU, Director General.

„Ne bucurăm că firmele timișene au răspuns invitației de a participa la această întâlnire cu reprezentanții China International Import Expo Enterprise & Business Exhibition, ocazie de a-și găsi parteneri de afaceri în China, pentru a vedea oportunitățile pe care le poate oferi acest târg, cel mai mare târg de importuri la nivel mondial, din China. Ne bucurăm că această întâlnire are loc ca urmare a vizitei doamnei președinte a Camerei de Comerț Timiș, Florica Chiriță, în 20 aprilie, la sediul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București”,
a declarat Directorul General al CCIAT.
Reprezentanții târgului au oferit informații despre rezultatele obținute în cadrul celor cinci ediții anterioare ale târgului cât și despre modalitatea de înscriere și participare. Totodată, firmele participante au fost asigurate că participarea la această expoziție este foarte importantă având în vedere că economia chineză continuă să crească, în pofida încetinirii provocată de pandemie, fiind în prezent structurată pe calitatea produselor și serviciilor oferite.
Având în vedere că R.P. Chineză estimează importuri semnificative în următorii ani, CIIE reprezintă o oportunitate unică pentru companiile românești de a-și promova produsele și de a identifica parteneri chinezi stabili cu sprijinul cărora să își extindă activitatea pe piața chineză. Cea de-a 6-a ediție a China International Import Expo va avea loc în perioada 5-10 noiembrie 2023 la Centrul Național de Convenții și Expoziții din Shanghai.

Președintele CCIA Timiș, la sărbătorirea Zilei Naționale a Ordinului Suveran de Malta.
14 iunie:

La invitația E.S. Domnul Roberto MUSNECI, Ambasadorul Ordinului Severan de Malta în România, Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, doamna Florica CHIRIȚĂ, a participat la recepția organizată la Clubul Diplomatic din București, prilejuită de sărbătorirea Zilei Naționale a Ordinului Suveran de Malta.
Pe lista invitaților s-au regăsit ambasadori și șefi de misiuni diplomatice acreditate în România, oficiali de rang înalt ai Guvernului României, parlamentari din diferite partide
politice, personalități ale diferitelor confesiuni religioase, reprezentanți ai Casei Regale, ai sectorului ONG precum și ai comunității de afaceri românești și internaționale.
Secretarul de Stat Traian Laurențiu Hristea, responsabil pentru afaceri globale și strategii diplomatice, a susținut un discurs în care a reafirmat relațiile diplomatice excepționale dintre România și Ordinul de Malta și a recunoscut eforturile continue ale Corpului de Ajutor Maltez – SAMR în abordarea crizei cu care se confruntă persoanele strămutate din Ucraina.
Sărbătorirea Zilei Naționale a adus împreună peste 180 de oaspeți distinși din diferite sectoare, demonstrând legăturile puternice de diplomație și cooperare dintre România, partenerii internaționali și Ordinul de Malta.
Vom continua să derulăm în alte episoade următoare șirul de evenimente organizate sau la care a luat parte Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
 

 

 

 

 

Alte subiecte :

20 de ani de Smithfield România, 4.600 de specialiști dedicați în a produce „Hrană bună. În mod responsabil.”

2024 marchează 20 de ani de la debutul operațiunilor Smithfield România și tot atâția de angajament continuu în formarea de cariere de succes. „De...

Prima ediție 2024 a Salonului Industriei Ușoare | FOTO-VIDEO

În perioada 21 - 25 februarie 2024, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș găzduiește prima ediție din acest an a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment tradițional în rândul...

Citește și :