0.1 C
Timișoara
joi 22 februarie 2024

Calendarul Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a publicat miercuri calendarul şi metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

Evaluările vor avea loc după cum urmează:
— clasa a VI-a (23 mai: Limbă și comunicare, 24 mai: Matematică și științe);
— clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);
— clasa a II-a (Limba română: 6 iunie — scris și 7 iunie — citit; Limba română pentru minoritățile naționale — scris/ citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie — scris și 10 iunie — citit).

La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparține administratorului de test — învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar de la clasă. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. La clasele a IV-a și a VI-a, administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obișnuit la clasă. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă și care are rolul dea susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Sălile în care se susțin evaluările naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii își desfășoară activitatea în mod curent. Vor fi eliminate orice materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test la clasa a II-a şi de 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a şi a VI-a.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităților de învățământ, de cadrele didactice care predau în respectivele școli. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte (foto https://www.facebook.com/MinisterulEducatieiRM).

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei și sunt folosite la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, consemnarea în portofoliul educațional al elevului, respectiv informarea părinților.

Alte subiecte :

Citește și :