Bonificaţie acordată pentru plata obligaţiei fiscale

37

Întrucât este toamnă și în acest sezon se regularizează unele datorii bănești față de stat, cetățenii sunt îndemnați să se uite atent la calendare. Se apropie fatidica zi de 25 octombrie când în termeni financiari este un termen limită. Pentru a preîntâmpina inerentele cozi și situații tensionate plătitorii sunt rugați să se achite la timp de datorii.

Compartimentul comunicare, relații publice și mass media din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara face următoarele precizări: „Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, precum și cei plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenul scadent, 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.

Bonificaţia  se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceşti contribuabili beneficiază de bonificaţie dacă achită impozitul datorat trimestrial/plată anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

Contribuabilii care aplică prevederile menționate determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate.

Baza legală: Ordonanţa de urgenţă nr. 99 / 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene  publicată în Monitorul Oficial nr. 555 / 25.06.2020”

LĂSAȚI UN MESAJ