Bătrâneți mai frumoase pentru locatarii din Căminul pentru Persoane Vârstnice din Reșița!

390

Pentru a le oferii condiții mult mai bune bătrânilor care beneficiază de serviciile Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, Consiliul Județean Caraș-Severin a investit în reamenajarea şi relocarea unor spaţii. Astfel, în acest moment, rezidenţii căminului aflat în subordinea administrației județene beneficiază, fiecare, de minimum şase metri pătraţi în cameră, spaţii de recreere şi socializare.

Capacitatea de găzduire a Căminului este de 192 de locuri, cu rezidenţă permanentă, din care, în prezent, sunt ocupare circa 160 de locuri. ”Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa înseamnă, pentru mulţi dintre beneficiarii săi, o casă, un loc unde şi-au regăsit liniştea sufletească şi psihică, un loc unde primesc o îngrijire eficientă, de specialitate. Aici, se îmbină armonios o serie de elemente benefice pentru a se păstra o legătură puternică între beneficiarii cazaţi, familiile acestora, mediul înconjurător şi societate”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean.

Camin pensionari Resita 2

Deoarece costul mediu lunar de întreţinere nu este întotdeauna echivalent cu suma pe care o datorează persoana vârstnică şi rudele acesteia, cei care doresc să beneficieze de serviciile centrului social sau rudele acestora sunt sprijinite în acest sens de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Instituția suportă diferenţa acolo unde este cazul, în baza unui algoritm stabilit prin hotărâre de Consiliu Județea, până la acoperirea integrală a costului.

”Modalitatea de plată a costului de întreţinere este exprimată pe trei componente, şi anume: 60% din pensia potenţialului beneficiar, suma datorată de aparţinătorii legali, calculată în funcţie de veniturile acestora, precum diferenţa suportată de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, până la acoperirea costului mediu lunar de întreţinere. Plata contribuţiei se face în funcţie de încadrarea persoanei vârstnice într-un grad de dependenţă, astfel: persoana independentă – 2.592 lei/lună, persoana semidependentă – 2.698 lei/lună şi persoana dependentă – 2.709 lei/lună”, precizează Compartimentul de Comunicare din cadrul Consiliului Județean.

Prin urmare, contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice este de până la 60% din veniturile realizate, fără a depăşi valoarea costului mediu lunar de întreţinere aprobat. În cazul susţinătorilor legali cu obligaţii de întreţinere, diferenţa de plată a contribuţiei lunare pentru persoana vârstnică îngrijită în cămin se va calcula diferenţiat, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie.

În cazul în care aceste sume nu pot fi asigurate de către beneficiar şi aparţinător, diferenţa este suportată de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Serviciile căminului se adresează persoanelor vârstnice care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Caraş-Severin şi care, la momentul solicitării admiterii au împlinit 63 de ani în cazul femeilor şi 65 de ani în cazul bărbaților.

LĂSAȚI UN MESAJ