Azi e Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei

217

La 11 februarie 2017 se marchează în întreaga lume, pentru a doua oară, Ziua internațională a fetelor și femeilor cu activități în domeniul științei.

Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluție în vederea stabilirii unei zile internaționale dedicată recunoașterii rolului crucial al fetelor și femeilor în domeniile științei și tehnologiei.

În acest context, Adunarea Generală a ONU a decis să proclame ziua de 11 februarie Ziua internațională a fetelor și femeilor cu activități în domeniul științei, venind astfel în întâmpinarea eforturilor Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Departamentul ONU pentru Egalitatea de Gen și Emanciparea Femeilor (UN-Women), Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) și a altor organizații pentru a încuraja și sprijini accesul și participarea fetelor și femeilor la educația în științe, tehnologie, inginerie și matematică, la activități de formare și cercetare la toate nivelurile.

Totodată, Organizația Națiunilor Unite a invitat toate statele membre, inclusiv mediul academic, persoanele și societatea în general să acorde o atenție deosebită Zilei internaționale a fetelor și femeilor cu activități în domeniul științei și să susțină participarea totală și egală a acestora în procesele de educație, formare, ocuparea forței de muncă și de luare a deciziilor în domeniul științelor.

La data de 20 decembrie 2013, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție privind știința, tehnologia și inovarea pentru dezvoltare, în care a recunoscut că accesul deplin și egal și participarea în domeniile științei, tehnologiei și inovației pentru femei și fete este imperios necesar pentru desăvârșire egalității de gen și emanciparea femeilor și fetelor.

Ideea instituirii acestei zile a fost generată în cadrul primului Forum mondial la nivel înalt privind Dezvoltarea și Sănătatea Femeilor organizat de Trustul Internațional Academia Regală de Științe (Royal Academy of Science International Trust — RASIT) condus de prințesa dr. Nisreen El-Hashemite, director executiv, fondatoarea Ligii Internaționale a Femeilor din Știință, și Departamentul ONU pentru Afaceri Economice și Sociale (DESA), care a avut loc la 11 februarie 2015, la sediul central al ONU de la New York, potrivit http://womeninscienceday.org.

Ziua internațională a fetelor și femeilor cu activități în domeniul științei a fost marcată pentru prima dată la 11 februarie 2016, la sediul central din New York al ONU, fiind organizat un eveniment de către RASIT, la care au participat statele membre ONU, reprezentanți ai UNESCO, ai UN-Women, ai Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale, ai sectorului privat, mediului academic, precum și alți actori ai societății civile, inclusiv a femeilor și fetelor ce desfășoară activități în domeniul științelor.

Anul acesta, marcarea acestei zile este organizată de RASIT și de Ministerul pentru Dialog Social, Problemelor Consumatorilor și Libertăților Civile din Malta, în contextul în care Malta deține președinția Uniunii Europene, și are loc la sediul central al ONU și are ca temă ”Egalitatea de gen, Știința și Dezvoltarea durabilă: Impactul mass-mediei”, potrivit aceluiași site.

Egalitatea de gen a reprezentat dintotdeauna o importantă chestiune a Organizației Națiunilor Unite, potrivit căreia egalitatea între femei și bărbați, precum și emanciparea femeilor și a fetelor vor aduce contribuții cruciale nu numai asupra dezvoltării economice la nivel mondial, dar și a atingerii obiectivelor Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Directorul general al UNESCO, Irina Bokova, afirma în mesajul său prilejuit de prima organizare a acestei zile: „Noua Agendă pentru Dezvoltare Durabilă subliniază puterea științei ca fiind motorul drepturilor omului și a demnității, a eradicării sărăciei și protecției planetei. Noua Agendă nu-și va îndeplini obiectivele promise fără o investire reală în emanciparea fetelor și femeilor prin și în știință. Astăzi, mai mult ca niciodată, lumea are nevoie de știință iar știința are nevoie de femei. La aproape 21 de ani de Declarația de la Beijing și Platforma pentru Acțiune din cadrul celei de patra Conferințe Mondiale a Femeilor, acestea au rămas slab reprezentate în cadrul științelor naturale. Potrivit celui mai recent Raport UNESCO privind Știința, femeile reprezintă doar 28 la sută din cercetătorii din întreaga lume, diferența adâncindu-se în ceea ce privește factorii superiori decizionali. Femeile au mai puțin acces la finanțare, la rețele, la funcții de conducere, care le pune într-un dezavantaj viitor față de editarea unor lucrări științifice de mare impact”, potrivit www.unesco.org.

Prin marcarea acestei zile, potrivit http://womeninscienceday.org/, se urmărește: plata muncii femeilor și fetelor să fie egală cu cea a bărbaților, fără discriminare; să fie avansate la locul de muncă în mod echitabil și fără părtinire; să aibă acces la modele de succes aflate în poziții de conducere; să fie recunoscute și respectate pentru realizările lor științifice dar și ca factori de decizie.

În aceeași ordine, printre obiectivele Zilei internaționale a fetelor și femeilor în domeniul științei se află: stoparea tuturor formelor de discriminare față de fetele și femeile din domeniul științei și nu numai; toate fetele să beneficieze în mod gratuit, echitabil și calitativ de o educație științifică primară și secundară; de asemenea, să se asigure accesul egal al tuturor femeilor la o educație accesibilă și de calitate tehnico-științifică, profesională și terțiară, inclusiv cea la nivel de universitate; creșterea substanțială a numărului de femei de toate vârstele care au competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și profesionale, pentru ocuparea forței de muncă, locuri de muncă decente și antreprenoriat etc.

LĂSAȚI UN MESAJ