Asociațiile și fundațiile române, care vor să primească subvenții, trebuie să îndeplinească anumte condiții

155

Asociaţiile şi fundaţiile care doresc să solicite subvenţii pentru anul 2017 de la bugetul local, vor depune următoarele documente (conform Articolului 4 alin. (1)):
1. Cererea de solicitare a subvenţiei conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la H.G. 725/2016, în 3 exemplare;
2. Ultimul bilanţ contabil înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
3. Balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentelor (respectiv, luna septembrie 2016);
4. Certificat de atestare fiscală.
Documentele prevăzute la punctele 1 şi 4 vor fi prezentate în original.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017 se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, până în 31 octombrie 2016, ora 15:00.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 s-au aprobat procedurile de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local, în anul 2017, pe baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu

Normele metodologice aprobate prin H.G.1153/2001, hotărâre ce conţine următoarele anexe:
1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei;
2. Grila de Evaluare şi Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor;
3. Liniile prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2017, a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială.
4. Serviciile complementare şi modalitatea de subvenţionare a acestora.

A fost aprobată şi constituirea Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,care pot primi subvenţii de la bugetul de stat. Mai multe detalii site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, secţiunea Hotărâri Consiliul Local aprobate în luna septembrie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ